Aktualności

Sesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Obrady sejmiku województwa

Podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmik przyjął audyt krajobrazowy województwa, ważny dokument planistyczny w dziedzinie ochrony dziedzictwa naturalnego i historycznego regionu, będący podstawą do uchwalenia aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed posiedzeniem radni uczestniczyli w otwarciu wystawy poświęconej 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.


 

Radni przyjęli informację o stanie inwestycji drogowych i działaniach samorządu województwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uchwałę w sprawie zmiany kategorii drogi nr 266 na odcinku przebiegającym ulicami Ciechocinka (ten odcinek jest teraz drogą gminną, co ułatwi zarządzanie infrastrukturą drogową na terenie kurortu).

 

Zobacz też:

 

Sejmik uchwalił audyt krajobrazowy województwa, opracowywany nie rzadziej niż raz na 20 lat dokument identyfikujący chronione krajobrazy priorytetowe i zagrożenia dla ochrony krajobrazu, zawierający rekomendacje w tej dziedzinie. Zatwierdzenie audytu jest obowiązkiem związanym z przyjęciem przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i krokiem w kierunku uchwalenia aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego regionu.

 

Audyt krajobrazowy dla województwa – prezentacja Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego

 

Zaakceptowano też zmiany w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej związane m.in. z przesunięciem niektórych inwestycji drogowych na przyszły rok, a także korektami planów inwestycji, które zamierzamy sfinansować ze środków unijnych nowej perspektywy. Marszałek Piotr Całbecki poinformował w rozmowie z dziennikarzami o współfinansowaniu przez samorząd województwa, w pewnym zakresie jeszcze w ramach tegorocznego budżetu, budowy centrum sportowego Politechniki Bydgoskiej w kampusie tej uczelni w Fordonie. Jeszcze tej jesieni otworzy tam podwoje hala sportowa, a władze uczelni już planują budowę zewnętrznej strefy sportowej z boiskiem do piłki nożnej, boiskami do koszykówki i siatkówki plażowej i segmentem lekkoatletycznym.

 

Wiceprezydent Włocławka Domicela Kopaczewska została powołana w skład rady społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, a nowym członkiem rady społecznej Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy został przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Zbigniew Włodarczyk. Obie nominacje dotyczą objęcia miejsc w radach społecznych placówek zwolnionych w związku z rezygnacją poprzedników.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 września 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2023 r.

 

Sesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa 25 września 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie wystawy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP