Aktualności

Posiedzenie WRDS, Bydgoszcz 15 grudnia 2022, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Posiedzenie WRDS, Bydgoszcz 15 grudnia 2022, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Obradowała Rada Dialogu Społecznego

Reprezentujący stronę samorządową w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (KPWRDS) marszałek Piotr Całbecki objął na rok rotacyjne kierownictwo w tym gremium. W porządku obrad czwartkowego (15 grudnia) posiedzenia plenarnego, które odbywało się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, znalazły się także podsumowanie tegorocznych działań rady i prezentacja badań na temat równości na rynku pracy.

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (KPWRDS), podobnie jak 15 jej odpowiedników w pozostałych polskich regionach, jest umocowaną ustawowo wojewódzką instytucją dialogu społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

Misją rady jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 grudnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2022 r.

 

Posiedzenie WRDS, Bydgoszcz 15 grudnia 2022, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPosiedzenie WRDS, Bydgoszcz 15 grudnia 2022, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPosiedzenie WRDS, Bydgoszcz 15 grudnia 2022, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPosiedzenie WRDS, Bydgoszcz 15 grudnia 2022, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPosiedzenie WRDS, Bydgoszcz 15 grudnia 2022, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPosiedzenie WRDS, Bydgoszcz 15 grudnia 2022, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP