Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło
Fot. Szymon Zdziebło

Obradował Komitet Monitorujący RPO

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dwudniowe (29-30 października) posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród uczestników spotkania były przedstawicielki Komisji Europejskiej.

 

W pięćdziesięciotrzyosobowym Komitecie Monitorującym, który między innymi czuwa nad prawidłowym wdrażaniem RPO oraz konsultuje i ocenia propozycje zmian w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki. Gremium zainaugurowało działalność podczas uroczystego posiedzenia 16 kwietnia (więcej na ten temat tutaj).

 

 

Podczas czwartego posiedzenia komitet podejmował decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów dla szeregu działań przewidzianych w RPO. Dotyczą one między innymi aktywnego włączenia społecznego, rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej, stypendiów dla uczniów, wsparcia procesów badawczo-rozwojowych, efektywności energetycznej oraz inwestycji w infrastrukturę przedszkolną.

 

Gośćmi z Komisji Europejskiej podczas czwartego posiedzenia Komitetu Monitorującego były:

  • Wallis Goelen – dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),
  • Krystyna Marek z Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),
  • Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

 

Porządek obrad IV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO

 

Więcej o Komitecie Monitorującym RPO.

 

Czytaj też: Komitet Monitorujący RPO w Chełmnie

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

30 października 2015 r.

Fot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon ZdziebłoFot. Szymon Zdziebło