Aktualności

Obrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Obrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obradował Komitet Monitorujący naszego programu regionalnego

Marszałek Piotr Całbecki przewodniczył piątkowemu (31 marca) posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) perspektywy 2021-2027. W programie obrad znalazły się m.in. wystąpienie rzecznika funduszy europejskich i prezentacja zasad kształtowania ładu przestrzennego w naszym województwie.

Rzecznik funduszy europejskich Anna Sikora mówiła o roli jaką rzecznik odgrywa w realizacji FEdKP. Rola ta sprowadza się generalnie do odpowiedzialności za usprawnianie wdrażania programu, co przekłada się na przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń od interesariuszy (m.in. na przewlekłość procedur, niedotrzymywanie terminów przez instytucję wdrażającą, niejasność lub brak właściwych informacji, stosowanie nadmiernych i nieuzasadnionych wymagań) oraz rozpatrywanie propozycji zmian i usprawnień realizacyjnych.

Więcej o regionalnym rzeczniku funduszy i kontakt

Gremium zatwierdziło też kryteria wyboru projektów w pierwszych konkursach i pozakonkursowych naborach wniosków w FEdKP. Chodzi m.in. o konkursy i nabory wniosków dotyczące zakupów taboru kolejowego i taboru dla bezemisyjnej komunikacji miejskiej, budowy obwodnic, stypendiów uczniowskich, wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz budowy i modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

31 marca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2023 r.

Obrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP