Aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, 30 stycznia 2024, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, 30 stycznia 2024, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Program regionalny: 2,5 mld złotych w grze

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się we wtorek (30 stycznia) posiedzenie Komitetu Monitorującego nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Komitet przyjął aktualną informację o stanie wdrażania programu oraz zatwierdził kryteria wyboru w planowanych konkursach i niekonkurencyjnych naborach wniosków o dofinansowanie projektów.

 

Wartość programu to jak wiadomo 1,8 mld euro, przy czym 70 proc. alokacji to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), reszta to środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Instytucja zarządzająca programem, którą jest zarząd województwa, oraz Wojewódzki Urząd Pracy i samorząd miejski Bydgoszczy, które pełnią funkcję instytucji pośredniczących, ogłosiły już łącznie 103 nabory wniosków o finansowanie projektów (w ramach konkursów i naborów niekonkurencyjnych), 61 już zakończono, łącznie złożono 338 wniosków. Wartość alokacji środków w tych naborach to 2,5 mld złotych.

 

Najbliższe planowane nabory (EFS) dotyczą projektów grantowych w ramach mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), podnoszenia kompetencji kluczowych osób dorosłych, wspierania integracji społecznej i ekonomicznej imigrantów oraz realizacji regionalnych programów zdrowotnych.

 

Aktualny stan wdrażania FEdKP 2021-2027

 

Komitet Monitorujący zatwierdził też kryteria wyboru projektów w konkursach i naborach niekonkurencyjnych dotyczących m.in. usług doradczych dla biznesu, komercjalizacji nowych technologii, promocji regionalnej gospodarki i ekspansji naszych przedsiębiorstw na rynki zagraniczne oraz zakupów nowoczesnego i ekologicznego taboru kolejowego i na potrzeby komunikacji miejskiej.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

30 stycznia 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 lutego 2024 r.