Aktualności

Fot. z arch. UMWKP
Fot. z arch. UMWKP

Obiekty hydrotechniczne do przebudowy

Firmy wykonawcze przystępują do realizacji trzech ważnych dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszym regonie inwestycji – przebudowy dwóch odcinków wałów wiślanych i budowy nowego jazu piętrzącego na lewostronnym dopływie Noteci w rejonie Mogilna.

Firmy wykonawcze przystępują do realizacji trzech ważnych dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszym regonie inwestycji – przebudowy dwóch odcinków wałów wiślanych i budowy nowego jazu piętrzącego na lewostronnym dopływie Noteci w rejonie Mogilna. W piątek (14 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim ich przedstawiciele podpisali umowy z inwestorem, którym jest marszałkowski Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. W ceremonii uczestniczyli wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa i wicewojewoda Józef Ramlau.

 

– Te ważne przedsięwzięcia inwestycyjne mogą dojść do skutku dzięki środkom wyasygnowanym przez samorząd województwa oraz środkom rządowym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Cztery tysiące osób mieszka na terenach chronionych przez wał Sartowice-Nowe w rejonie miejscowości Bratwin i Michale w powiecie świeckim, tereny objęte ochroną to 9,5 tysiąca hektarów użytków rolnych w gminach Nowe, Dragacz i Świecie. Niezbędna modernizacja tego odcinka – m. in. wzmocnienie i uszczelnienie korpusu oraz podłoża pod budowlą – wymaga zaangażowania ponad 18 milionów złotych, finansowanie pochodzi w większości (ponad 15 milionów złotych) z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawca, spółka Transport Lider, ma czas na zakończenie prac do połowy przyszłego roku. Więcej informacji.

 

Przebudowa blisko sześciokilometrowego odcinka wału Łęgnowo-Otorowo, chroniącego dolinę obejmującą tereny w granicach Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski, będzie kosztowała prawie 11 milionów złotych. Obejmie m. in. wzmocnienie i uszczelnienie korpusu wału, umocnienie korony i skarpy od strony rzeki oraz remont przejazdów. Wykonawcą robót będzie konsorcjum Soletanche  Polska i Warbudu Warszawa, które powinny zdążyć z zadaniem jeszcze przed końcem roku. Źródłem finansowania jest budżet państwa. Więcej informacji.

 

Drewniany jaz piętrzący wodę na zasilającej Jezioro Mogileńskie rzece Pannie został zbudowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku i jest już w tak bardzo złym stanie technicznym, że właściwie nie pełni swojej roli stabilizatora poziomu wód (chodzi o ochronę przeciwpowodziową i zapobieganie suszy) w tym rejonie. Zakładana inwestycja obejmuje rozbiórkę tego, co z niego zostało i budowę nowego – ruchomego, złożonego z trzech przęseł – oraz budowę umocnień brzegowych i zjazdu z drogi wojewódzkiej. Wartość przedsięwzięcia, które powinno się zakończyć w pierwszym kwartale 2018, to 1,4 mln złotych, gros środków pochodzi z naszego RPO. Wykonawcą jest Mel-Kan z Grudziądza. Więcej informacji.

 

Obecny podczas ceremonii podpisywania umów wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa podkreślił wagę inwestycji dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a także dla zapobiegania suszom. – Jesteśmy jedynym województwem w kraju, w którym Zarząd Melioracji może korzystać obecnie z finansowania RPO – mówił dyrektor KPZMiUW Franciszek Złotnikiewicz. Dodał, że, uwzględniając trzy rozpoczynające się właśnie inwestycje, w Kujawsko-Pomorskiem niezbędnymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi objęto 60 kilometrów (jedną trzecią wszystkich) wałów wiślanych, w tym wszystkie ich punkty newralgiczne. 

 

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 lipca 2017 r.  

 

Ceremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPCeremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPCeremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPCeremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPCeremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPCeremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPCeremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPCeremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPCeremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKPCeremonia podpisania umów, fot. Andrzej Goiński/UMWKP