Aktualności

O Salutaris w Strzelnie

Ograniczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz ich późniejsza likwidacja to zadanie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” – zrzeszenia 36 gmin i samorządu województwa dysponującego Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej i szybkiej pomocy finansowej. O działalności organizacji oraz przyjmowaniu w jej szeregi kolejnych członków rozmawialiśmy 15 kwietnia z samorządowcami z powiatu mogileńskiego.

 

– Likwidacja skutków klęsk żywiołowych i katastrof wymagają środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu. Stowarzyszenie „Salutaris” realizuje idee regionalnej solidarności i wzajemnej pomocy, tak potrzebnej zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Utworzone z inicjatywy samorządu województwa Stowarzyszenie „Salutaris” zajmuje się udzielaniem pomocy finansowej swoim członkom zmagającym się ze skutkami takich zdarzeń jak powodzie, wichury, pożary i awarie techniczne. W ubiegłym roku organizacja udzielała wsparcia finansowego 13 razy (lista gmin które otrzymały pomoc), a suma udzielonej dotychczas pomocy to ponad 420 tysięcy złotych.

 

Do organizacji należy w sumie 37 członków. Aktualna lista

 

„Salutaris” realizuje też szereg innych działań związanych z bezpieczeństwem. Organizuje spotkania informacyjne dla samorządowców i sołtysów, konkursy dla młodzieży oraz wizyty między innymi na tamie we Włocławku oraz w bydgoskim zakładzie utylizacji opadów. W ubiegłym roku stowarzyszenie sformalizowało współpracę z kujawsko-pomorskimi strażakami, zaangażowało się w akcję społeczną, której cel to przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla (więcej), zawarło również porozumienie ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

 

Ważny cel Stowarzyszenia „Salutaris” to promowanie idei solidaryzmu samorządowego. Tego zagadnienia, a także praktycznych aspektów działalności organizacji dotyczyło piątkowe (15 kwietnia) spotkanie przedstawicieli stowarzyszenia ze starostą oraz burmistrzami i wójtami z powiatu nakielskiego w Strzelnie. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 kwietnia 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2016 r.