Aktualności

O naszym nowym RPO na najwyższym szczeblu

O naszym nowym RPO na najwyższym szczeblu

Dzisiaj (26 lutego) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie marszałek Piotr Całbecki, wspólnie z premier Ewą Kopacz, unijną komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Creţu oraz minister infrastruktury i rozwoju Ewą Wasiak, będzie uczestniczył w uroczystości otwarcia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 9,5 miliarda złotych.

 

– Prawie cztery miesiące temu, jako pierwsze polskie województwo z sukcesem zakończyliśmy negocjacje naszego Regionalnego Programu Operacyjnego z Komisją Europejską. Myśląc o jak najszybszym uruchomieniu środków prowadzimy intensywne prace nad uszczegółowieniem dokumentów i dopracowaniem mechanizmów wdrażania. Przed nami ogromna szansa na rozwój regionu. Wykorzystamy ją wspólnie z mieszkańcami, samorządami lokalnymi i licznymi partnerami – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Wartość RPO na lata 2014-2020 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013. Ideę ich podziału podporządkowaliśmy celom strategicznym określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+.

  • O obszarach, na które trafi wsparcie tutaj.
  • Regionalny Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 tutaj.

Kujawsko-pomorskie jest jednym z dwóch województw (obok podlaskiego), które w ramach nowego RPO będą realizować instrument zwany rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność (RLKS). Jego podstawowe założenie, to zwiększenie udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu rozwojem terenów, na których mieszkają. W rezultacie mieszkańcy otrzymają realny wpływ na planowanie i realizację inwestycji w ich otoczeniu. – Chcemy przekazać inicjatywę bezpośrednio w ręce mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą jakie są najpilniejsze potrzeby ich społeczności oraz najbliższego sąsiedztwa. To oni mają często najlepsze pomysły na skuteczne rozwiązanie wielu pilnych lokalnych problemów, które nie zawsze są dostrzegalne z poziomu regionu – dodaje marszałek.

Czytaj też: Podsumowujemy programy pomocowe 2007-2013

 
 
 
Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Tymoteusz Tymiński
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

26 lutego 2015 r.