Aktualności

Ceremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Nowy biały kruk w toruńskiej Książnicy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska wzbogaciła się o unikatowy starodruk. Egzemplarz wydanej w XV wieku przepięknie iluminowanej księgi „Vitae XII Caesarum” trafił do toruńskiej biblioteki dzięki hojności Cereal Partners Poland Toruń-Pacific i samorządowych władz województwa. W czwartkowej (9 czerwca) uroczystości przekazania cennego daru uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki i prezes Toruń-Pacific Wojciech Sobieszak.

 

Dzieło rzymskiego pisarza Gaiusa Suetoniusa (zmarł w II wieku naszej ery) wydrukowano w Rzymie w 1470 roku w nakładzie ok. 200 egzemplarzy. Do niedawna uważano, że do naszych czasów zachowało się jedynie 31, ale niedawno na rynku antykwarycznym pojawił się jeszcze jeden. To niezwykły bibliofilski rarytas, bowiem inkunabuły bardzo rzadko wystawiane są do sprzedaży, osiągając bardzo wysokie ceny.

 

Wart 120 tysięcy złotych zakup był możliwy dzięki hojności firmy Cereal Partners Poland Toruń-Pacific i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego – toruńska spółka sfinansowała dwie trzecie kosztów, władze regionu pokryły resztę. Uroczyste przekazanie cennego daru miało miejsce dziś (9 czerwca) w gmachu Książnicy. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele samorządowych władz województwa oraz firmy Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, której jednym z właścicieli jest obchodząca w tym roku 150-lecie działalności globalna korporacja Nestlé. To właśnie z tej okazji firma postanowiła sprawić bibliotece prezent.

 

Dzieło Suetoniusa uzupełnia kolekcję 73 inkunabułów – czyli książek wydanych początkowym okresie rozwoju drukarstwa – znajdujących się w zbiorach toruńskiej biblioteki. Najstarsze pochodzą z 1472 roku, kilka pozycji to jedyne egzemplarze wykazane w centralnym katalogu inkunabułów polskich. Są to między innymi „Epistolae ad familiares” Marka Tulliusza Cycerona (Wenecja 1485), „Horologium devotionis” O. P.  Bertholdusa (Norymberga 1489) i „Opera” Wergiliusza (Wenecja 1485). 68 ma proweniencję toruńską – wcześniej zdobiły zbiory miejscowych bibliotek kościelnych i klasztornych oraz prywatne księgozbiory.

 

To kolejny cenny starodruk ufundowany Toruniowi przez Cereal Partners Poland. Dzięki jej hojności biblioteka już wcześniej wzbogaciła się o kilka znaczących pozycji, mogła też sobie pozwolić na konserwację jednej z nich.

 

  • W 2002 roku kupiono księgę „Postylla, to jest kazania albo wykłady świętych Ewangelii, które przez wszystek rok w niedziele i przedniejsze święta w Kościele Krześcijańskim czytane bywają”, w przekładzie Jana Kalcksteina, wydaną w 1594 w Toruniu. O unikatowości dzieła świadczy fakt, że jest to egzemplarz nieznany bibliografom, różniący się wydawniczo od edycji przechowywanych tylko w dwóch polskich bibliotekach: Bibliotece PAN w Kórniku i Bibliotece Jagiellońskiej.

 

  • W 2003 roku firma Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sfinansowała pełną konserwację „Postylli …”

 

  • W 2005 roku toruńska spółka ofiarowała pieniądze na zakup XV-wiecznego dzieła zawierającego tekst „Farsalii” Marka Lukana z komentarzem (Wenecja 1486). W zbiorach polskich znajdowały się wówczas tylko dwa egzemplarze tego dzieła – jeden w Bibliotece Narodowej, drugi w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

 

  • W 2012 roku Książnica otrzymała fundusze na zakup starodruku zawierającego łacińskie komentarze św. Hieronima do ksiąg prorockich Starego Testamentu. Dzieło ukazało się w Bazylei w 1547 roku pod tytułem „Operum Divi Hieronymi tomus commentarios in prophetas, quos maiores vocant, continent”. Tekst opatrzył przedmową Erazm z Roterdamu, jeden z czołowych humanistów renesansu. Księga pochodzi z renesansowej prywatnej kolekcji Michała Coletusa (1546-1616), który od roku 1568 uczył w toruńskim Gimnazjum Akademickim.

 

  • W 2004 roku Książnica Kopernikańska otrzymała w darze od Cereal Partners Poland Toruń-Pacific faksymile 42-wersowej Biblii Jana Gutenberga, pierwszej na świecie książki drukowanej, wydanej w Moguncji w latach 1452-1455. Faksymile jest wierną kopią oryginału, który od 1833 roku znajduje się w posiadaniu Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 czerwca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2016 r.

 

„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK„Vitae XII Caesarum” Swetoniusza będzie ozdobą zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, fot. KK

 

 

 

Ceremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plCeremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plCeremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plCeremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plCeremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plCeremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plCeremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plCeremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plCeremonia przekazania inkunabułu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl