Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl

Nowości z LGD-nabory wniosków i szkolenia

Zapraszamy do skorzystania z oferty  Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują one środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców. W najbliższym czasie oferują one mieszkańcom spotkania informacyjne i szkoleniowe  dla potencjalnych beneficjentów unijnego wsparcia oraz wyjazdy studyjne.

 

 – Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują: 

 

  • nabory wniosków:

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do 2 października przyjmuje wnioski o powierzenie grantów na organizację m.in. wydarzeń kulturalnych, warsztatów, szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych nawiązujących do lokalnego dziedzictwa historycznego, kulturowego bądź przyrodniczego, których uczestnikami będą mieszkańcy powiatu nakielskiego. Pełna dokumentacja konkursu dostępna jest tutaj. Organizacje zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków LSR zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego do 18 października przyjmuje wnioski o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Limit środków w ramach naboru to 990 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może liczyć na wsparcie w wysokości od 50 do 150 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa od 9 do 23 października organizuje nabór wniosków o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację działań informacyjno-promocyjnych. Muszą być to działania promujące obszar objęty Lokalną Strategią Działania, a w szczególności lokalne produkty bądź usługi. Limit środków w ramach naboru to 400 tysięcy złotych, więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie od 16 do 30 października przyjmować będzie wnioski o udzielenie wsparcia z Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na działania z zakresu rozwijania przedsiębiorczości, tj. tworzenie nowych miejsc pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Limit dofinansowania dla pojedynczego wnioskodawcy to 300 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie LGD.

 

  • szkolenia i spotkania informacyjne:

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 4 października do udziału w bezpłatnych warsztatach „Krok do samodzielności”. Na spotkaniu będzie mowa o budowaniu spójnego wizerunku własnej osoby, pierwszym wrażeniu i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy wezmą też udział w ćwiczeniach praktycznych  radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z drugą osobą podczas rozmowy, dowiedzą się jak przygotować dokumenty aplikacyjne i jak radzić sobie z trudnymi pytaniami podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zgłoszenia są przyjmowane do 3 października, więcej informacji tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza mieszkańców powiatu inowrocławskiego zainteresowanych pozyskaniem dotacji na podejmowanie działalności gospodarczej na popołudniowe spotkania informacyjne. Odbędą się one 4 i 5 października w godz. 16-18  w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. Na spotkaniach będzie można uzyskać informacje kto może starać się o dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej. jaka jest wartość dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej, jakie warunki powinien spełniać beneficjent oraz akie są postępy we wdrażaniu LSR. Zgłoszenia za pośrednictwem strony LGD.

 


Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 zaprasza 4 października do świetlicy wiejskiej w Macikowie (gmina Golub-Dobrzyń) na warsztaty aktywizacji społecznej. Podczas spotkania będzie można skorzystać z porady doradcy zawodowego i wziąć udział w zajęciach decoupage. Początek warsztatów o godz. 9, więcej informacji na stronie LGD.


Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz
zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia na projekty grantowe na szkolenia, które odbędą się:

4 października 2017 r. godz. 12:00 – 18:00,

11 października 2017 r. godz. 9:00 – 15:00,

25 października 2017 r. godz. 9:00 – 15:00,

8 listopada 2017 r. godz. 12:00 – 18:00,

16 listopada 2017 r. godz. 9:00 – 15:00.

Szkolenia odbędą się w Marinie w Grudziądzu, ilość uczestników jest ograniczona (maksymalnie 15 osób w jednej grupie szkoleniowej). Więcej informacji tutaj.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

2 października 2017 r.