Aktualności

Kadr z materiału filmowego

Noworoczne przesłanie marszałka województwa

– Regionowi realizacji ambitnych zamierzeń, a nam wszystkim, w domach, wielu powodów do radości i czasu dla bliskich. Do siego roku!