Aktualności

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl
Otwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

Nowoczesne rozwiązania w oczyszczalni ścieków w Unisławiu

Stara oczyszczalnia ścieków w Unisławiu (powiat chełmiński) przeszła gruntowną modernizację. Wybudowana ponad dwie dekady temu oczyszczalnia biologiczna  została wyposażona w nowoczesne technologie oczyszczania mechanicznego, powstał także nowy budynek techniczny. Realizacja inwestycji o wartości blisko 7 mln złotych była możliwa dzięki środkom unijnym pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W poniedziałek (8 listopada) z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i wójta gminy Unisław Jakuba Danielewicza odbyło się otwarcie inwestycji.

 

– Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unisławiu to oczekiwana przez mieszkańców i istotna dla środowiska naturalnego oraz stanu finansowego gminy inwestycja. Zadania obejmujące rozwój infrastruktury wodno-ściekowej są kosztowne, bez wsparcia samorządy gminne mogłyby sobie nie poradzić – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Dotychczas funkcjonowanie unisławskiej oczyszczalni było zależne od panujących warunków atmosferycznych, a w okresie spadku temperatur jej działanie było wstrzymane. Przekraczane były dopuszczalne normy. W wyniku realizacji projektu przebudowano istniejącą oczyszczalnię na mechaniczną. Dzięki temu ścieki, które trafiają do Wisły są czystą wodą bardzo dobrej jakości. Powstał również nowy budynek techniczny. Zastosowane technologie podwyższyły wydajność oczyszczalni, przez co zwiększyła się liczba mieszkańców, których gospodarstwa mogą zostać podłączone i korzystać z systemu oczyszczania.

 

Dofinansowanie z RPO wyniosło 4,6 mln złotych.

 

Dzięki finansowaniu z funduszy unijnych środki na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej otrzymało 61 projektów w regionie, a wsparcie wyniosło łącznie ponad 120 mln złotych.

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

9 listopada 2021 r.

 

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plOtwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plOtwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plOtwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plOtwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plOtwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plOtwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plOtwarcie oczyszczalni ścieków w Unisławiu, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl