Aktualności

Ślubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Ślubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Nowi urzędnicy złożyli ślubowanie

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” – to słowa ślubowania, które złożyło w środę (27 maja) dwudziestu dziewięciu pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kończących służbę przygotowawczą. Ślubowanie na sztandar województwa złożyli w Dzień Samorządu Terytorialnego i 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych.

 

Praca w Urzędzie Marszałkowskim to bardzo odpowiedzialne zadanie, swoja pracą służą państwo mieszkańcom naszego regionu. Wierzę, że sumiennie wypełniając powierzone obowiązki, sprostają państwo wszystkim zawodowym wyzwaniom. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji w pracy – mówił marszałek Piotr Całbecki

 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym (również kierowniczym), podpisują umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie mają obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Następnie zdają egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

  

Urzędnicy, którzy złożyli ślubowanie reprezentują departamenty:

  • Gabinet Marszałka,
  • Organizacyjny,
  • Środowiska,
  • Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego,
  • Rolnictwa i Geodezji,
  • Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Cyfryzacji,
  • Zdrowia,
  • Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
  • Wydział Koordynacji RLKS.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego było to już 34 ślubowanie urzędników od wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Samorząd terytorialny w Polsce odrodził się 27 maja 1990 roku, kiedy to odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast. Osiem lat później zakres funkcjonowania samorządu terytorialnego znacznie się rozszerzył. Wprowadzono wówczas na poziomie lokalnym samorząd powiatowy, a na poziomie regionalnym samorząd wojewódzki.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 maja 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2020 r.

 

Ślubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP