Aktualności

Ceremonia podpisywania umów, fot. Mikołaj Kuras
Ceremonia podpisywania umów, fot. Mikołaj Kuras

Nowe pożyczki i poręczenia dla małych i średnich firm

W Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu 30 grudnia odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Inicjatywy JEREMIE. Menedżer Funduszu Powierniczego JEREMIE, którego funkcję pełni Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, rozstrzygnął konkurs na wyłonienie pośredników finansowych, mających udzielać pożyczek i poręczeń w regionie kujawsko-pomorskim w 2016 roku.

 

Wyłonieni pośrednicy finansowi:

  • Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku – wsparcie w wysokości 2,502 mln zł
  • Bank Spółdzielczy w Nakle – wsparcie w wysokości 2,502 mln zł
  • Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych – wsparcie w wysokości 3,96 mln zł.

 

W naszym regionie na wdrożenie Inicjatywy JEREMIE przeznaczono ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego blisko 40 mln zł. Dotychczas podpisano 14 umów z 9 instytucjami z regionu na kwotę ponad 66 milionów złotych (środki są reinwestowane). Pośrednicy finansowi udzielili przedsiębiorcom preferencyjnych pożyczek na rozwój firm w kwocie ponad 41,5 mln zł oraz poręczyli kredyty/pożyczki/leasingi o łącznej wartości ponad 15,2 mln zł. Mechanizm wdrożenia inicjatywy JEREMIE w województwie pozwolił pozyskać na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, oprócz środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, środki prywatne pośredników – ponad 11,5 mln zł. Dzięki Inicjatywie Jeremie wsparto do tej pory 419 przedsiębiorców. Liczba ta będzie cały czas wzrastać z uwagi na zawarcie nowych umów z pośrednikami oraz zwrotny charakter środków.

 

Wsparcie polega na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek oraz poręczeń kredytów/pożyczek/leasingów zaciągniętych w komercyjnych instytucjach finansowych. Wsparcie udzielane jest firmom mającym utrudniony dostęp do finansowania dłużnego z uwagi na krótką historię kredytową czy brak wymaganych zabezpieczeń. Udzielane wsparcie pozwoliło zwiększyć dostęp przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania, pozwoliło ograniczyć zjawisko tzw. luki finansowej, czyli wykluczenia w dostępie do finansowania zewnętrznego. Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która wpisuje się w założenia odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, która ma na celu poprawę dostępu do finansowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionach UE.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

 

30 grudnia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2015 r.