Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

Nowa Rada ds. Niepełnosprawnych

Trwa zgłaszanie kandydatur do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych IV kadencji. Działające w Kujawsko-Pomorskiem organizacje pozarządowe oraz samorządy powiatów i gmin mogą rekomendować do niej swoich przedstawicieli do 26 sierpnia, oczekujemy też wskazania reprezentantów wojewody.

 

Rada jest powoływanym przez marszałka województwa na czteroletnią kadencję siedmioosobowym ciałem opiniotwórczo-doradczym, uczestniczącym w kreowaniu segmentów regionalnej polityki społecznej dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy została powołana w 2003 roku. Jej misją jest między innymi inspirowanie działań na rzecz ochrony praw oraz integracji społecznej i zawodowej tej grupy mieszkańców regionu. Zajmuje się też opiniowaniem odnoszących się do tej sfery dokumentów samorządu województwa.

 

Kadencja gremium w obecnym składzie upływa 24 września.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 sierpnia 2015 r.