Aktualności

Spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Nominacje na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

10 marca odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z rąk wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej wręczono czternaście nominacji członkom V Kadencji Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Integracja przedstawicieli trzeciego sektora z reprezentantami instytucji i organizacji związanych ze środowiskami senioralnymi odbyła się w Pałacu Dąmbskich w Toruniu. Spotkanie zwieńczył koncert Rafała Zielińskiego.

 

Nominowani na V kadencję Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Powołana po raz pierwszy w 2014 roku Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej to organ opiniodawczo-doradczy wspierający działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Samorząd województwa realizuje program polityki senioralnej, który obejmuje między innymi tworzenie dziennych domów pobytu, centrów usług środowiskowych, projekt teleopieki, sieć dziennej opieki domowej, system pomocy sąsiedzkiej, infolinię dla seniorów, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, bezpłatne badania profilaktyczne.

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w dziedzinie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem. Realizuje swoje zadania w ścisłej w współpracy Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W skład Rady wchodzi przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, dwóch przedstawicieli sejmiku województwa, czterech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego (w tym przewodniczący Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego) oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2022 r.

 

Spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSpotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSpotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSpotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSpotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSpotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP