Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Nową drogą z Łubianki do Bierzgłowa

Przebudowa nawierzchni na odcinku 2,3 kilometra, budowa ronda oraz oddzielonego od jezdni ciągu pieszo-rowerowego – to zakres inwestycji dotyczącej modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 546 łączącej Łubiankę z Bierzgłowem (powiat toruński). Obecnie trwa budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego, parkingu i przebudowa mostu nad Strugą Papowską.

 

– To kolejna inwestycja drogowa, którą realizujemy wspólnie z samorządem lokalnym. Chodzi nie tylko o modernizację nawierzchni, ale przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi – kierowców, rowerzystów i pieszych – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona, a łuki dostosowane do obecnie obowiązujących standardów. Wzdłuż całego odcinka powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2-2,5 metra. Na terenach zabudowanych i w rejonie przystanków autobusowych dobudowane będą chodniki. Projekt przewiduje również budowę 6 zatok autobusowych, zjazdów na posesje oraz na drogi lokalne. Zaplanowano też przebudowę istniejącego mostu nad Papowską Strugą na przepust.

 

W Łubiance w miejscu obecnego skrzyżowania z trasą Toruń-Unisław zaplanowano budowę ronda o średnicy 35 metrów. Dochodzące do niego jezdnie będą rozdzielone wysepkami dla pieszych (azylami), które pozwolą bezpieczniej przechodzić na druga stronę drogi. Naprzeciwko centrum kultury powstanie parking na około 60 samochodów wyposażony we wjazdy od strony drogi nr 553 i 546. Przewidziano też wydzielone zatoki postojowe w rejonie ul. Samorządowej.

 

Za modernizację odpowiada Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Kobylarnia”. Realizuje zadanie za kwotę 12,7 mln zł. Wiosną rozpoczęły się roboty przy budowie kanalizacji deszczowej, które są na finiszu. W  czerwcu ruszyły prace przy ciągu pieszo-rowerowym oraz przy poszerzeniach jezdni. Trwa również przebudowa mostu nad Papowską Struga i budowa parkingu  w Łubiance. W sierpniu zacznie się budowa ronda na połączeniu z drogą nr 553 (Toruń-Wybcz). Zakończenie inwestycji planowane jest w październiku.

 

Większość środków na realizację inwestycji zapewnia Urząd Marszałkowski. W przedsięwzięciu uczestniczy też gmina Łubianka, która przeznaczyła na ten cel 1,4 mln zł. Dzięki dodatkowym środkom możliwa jest kompleksowa realizacja przebudowy drogi (m.in. wyposażenie jej w ciąg pieszo-rowerowy, kanalizację i parking). Wsparcie ze strony gminy polegało też na pozyskaniu niezbędnych gruntów.

 

Przebudowa drogi z Łubianki do Bierzgłowa to uzupełnienie wcześniejszych inwestycji w tym rejonie. W Bierzgłowie modernizowany odcinek zetknie się z fragmentem  przebudowanym w latach 2013-14. Natomiast w Łubiance połączy się z drogą  wojewódzką nr 553 (Toruń – Unisław), która została zmodernizowana w 2008 roku.

 

 Inwestycja w liczbach

  • Wartość zadania-12,7 mln zł
  • Gwarancja – 4 lata
  • Długość odcinka – 2,3 km
  • Szerokość jezdni – 7 m
  • Liczba zatok autobusowych – 6
  • Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej – 2-2,5m

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

3 sierpnia 2018 r.