Aktualności

Fot. Małgorzata Replińska/TZMO
Fot. Małgorzata Replińska/TZMO

Naukowcy i praktycy rozmawiają o opiece długoterminowej

Dyrektorzy domów pomocy społecznej i profesjonaliści z wielu krajów Europy, łącznie ponad tysiąc osób, przybyli do Torunia na kończącą się dziś 21. Międzynarodową Konferencję Opieki Długoterminowej. Wydarzenie zorganizowała fundacja Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Gościem  sesji inauguracyjnej (26 września) był marszałek Piotr Całbecki.

 

Starzejąca się Europa ma przed sobą trudne wyzwanie: konieczność zbudowania efektywnych systemów opieki nad osobami niesamodzielnymi. To zadanie dla rządów poszczególnych państw, wspieranych przez europejskie środowiska profesjonalistów w tej dziedzinie, organizacje pozarządowe, a także społecznie odpowiedzialny biznes. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczna, braki personelu, rosnące potrzeby podopiecznych – to problemy, z którymi muszą się zmierzyć zarówno organizatorzy systemów, jak i kierujący placówkami opieki długoterminowej. Jak zatem przygotować się do efektywnego zarządzania w tej dziedzinie? To kluczowe pytanie, na które będą starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy konferencji.

 

Toruńska konferencja jest najważniejszym i największym w Polsce spotkaniem poświęconym tematyce opieki długoterminowej. Cieszy się uznaniem autorytetów naukowych i jest znakomicie oceniana przez uczestników. Wysoki poziom merytoryczny gwarantuje stała współpraca z liderami i twórcami opieki długoterminowej w Polsce i za granicą.

 

– Są dwa powody, dla których można mówić o [jej] wyjątkowości: pierwszy to liczba i skład uczestników. Nie znam w Polsce żadnej innej konferencji, która każdego roku skupiałaby tak liczne grono reprezentujące tak różne specjalności. Ważne jest też to – i to jest ten drugi powód – że wzajemnie się od siebie uczymy: dla praktyków przydatne są nasze prezentacje, a z kolei dyskusja podczas sesji, a przede wszystkim w kuluarach konferencji, jest doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy naukowców – mówi przewodniczący komitetu naukowego konferencji prof. Piotr Błędowski.

 

Organizatorem wydarzenia była fundacja TZMO, kujawsko-pomorskiej firmy, która jest działającym globalnie potentatem na rynku materiałów higienicznych i przedsiębiorstwem angażującym się społecznie. Organizuje też m. in. rozgrywki piłkarskie osób niepełnosprawnych, w których uczestniczą m. in. drużyny niepełnosprawnych intelektualnie. Wśród jej inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska jest międzynarodowy turniej tenisowy Bella Cup. Prezes TZMO Jarosław Józefowicz, za dokonania biznesowe i działania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu, był dwukrotnie, w 2009 i 2016 roku, laureatem Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Strona konferencji

 

TZMO SA

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

27 września 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2018 r.

 

Fot. Małgorzata Replińska/TZMOFot. Małgorzata Replińska/TZMOFot. Małgorzata Replińska/TZMOFot. Małgorzata Replińska/TZMOFot. Małgorzata Replińska/TZMOFot. Małgorzata Replińska/TZMOFot. Małgorzata Replińska/TZMO