Aktualności

Briefing marszałka województwa w sprawie przebiegu S-10, fot. Mikołaj Kuras
Briefing marszałka województwa w sprawie przebiegu S-10, fot. Mikołaj Kuras

Nasze stanowisko w sprawie S-10

Rusza kolejna próba ustalenia przebiegu drogi ekspresowej S-10 przez tereny województwa kujawsko-pomorskiego. Samorząd województwa, który otrzymał zaproszenie do rozmów na ten temat, przystępuje do nich z gotową koncepcją korytarza ekspresówki, uwzględniającą oczekiwania mieszkańców, optymalną i zrównoważoną z technicznego, ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia. Stanowisko w tej sprawie zaprezentował wczoraj (15 grudnia) publicznie marszałek Piotr Całbecki. Odcinek S-10 Bydgoszcz-Toruń może zostać zrealizowany do końca 2023 roku. 

 

– To dla nas bardzo ważny odcinek, bo jego układ zdeterminuje ostatecznie przebieg „dziesiątki” dalej na wschód, w kierunku Warszawy, oraz na północ, w kierunku Szczecina – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Chodzi o to, by przebieg ten uwzględniał wojewódzkie dokumenty strategiczno-rozwojowe i planistyczne oraz słuszne postulaty mieszkańców. Otrzymaliśmy w tej sprawie petycje tysięcy mieszkańców gmin Lubicz, Obrowo, Czernikowo i Wielka Nieszawka. Traktujemy je poważnie.  

 

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrana przez nią firma przystępuje obecnie do przygotowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-u) i koncepcji programowej bydgosko-toruńskiego odcinka S-10. To kolejne już podejście do tego zagadnienia. Wcześniejsze prace studialne rozpoczęły się szesnaście lat temu i zakończyły niczym, wywołując przy tym protesty mieszkańców gmin, przez które trasa miałaby przebiegać.

 

Zarząd województwa stwierdza w stanowisku, że nowe studium musi uwzględniać:

 

  • modernizację węzła Toruń Południe w Czerniewicach, w którym powinny się komunikować S-10 i autostrada A-1, oraz optymalne włączenie Torunia do „dziesiątki”
  • założone już ważne inwestycje infrastrukturalne (m. in. nowy stopień na Wiśle i platformę multimodalną w rejonie Solca Kujawskiego)
  • ominięcie przez ekspresówkę gęsto zabudowanych suburbiów i nowych podmiejskich osiedli w rejonie Torunia.

 

Nasze wyjściowe propozycje do rozpoczynających się rozmów w sprawie STEŚ-u to brak zgodny na poprowadzenie S-10 przez intensywnie urbanizujące się tereny gmin Lubicz, Obrowo, Czernikowo i Wielka Nieszawka; wyznaczenie S-10 wspólnego z A-1 korytarza od Torunia na wschód (w układzie trzypasmowym) do węzła Ciechocinek; przekroczenie przez S-10 Wisły w rejonie planowanego stopnia wodnego w Siarzewie; nowy korytarz S-10 na wschód w kierunku Lipna.  

 

 

Podczas dzisiejszego briefingu, w trakcie którego zaprezentowaliśmy stanowisko w sprawie S-10, marszałkowi województwa towarzyszyli dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Mariusz Leszczyński i specjalistka z tego biura Małgorzata Dziechciarz oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 grudnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2016 r.

 

Briefing marszałka województwa w sprawie przebiegu S-10, fot. Mikołaj KurasBriefing marszałka województwa w sprawie przebiegu S-10, fot. Mikołaj KurasBriefing marszałka województwa w sprawie przebiegu S-10, fot. Mikołaj KurasBriefing marszałka województwa w sprawie przebiegu S-10, fot. Mikołaj KurasBriefing marszałka województwa w sprawie przebiegu S-10, fot. Mikołaj KurasBriefing marszałka województwa w sprawie przebiegu S-10, fot. Mikołaj Kuras