Aktualności

Informację o osiągnięciu wymaganego poziomu certyfikacji marszałek Piotr Całbecki wspólnie ze współpracownikami ogłosił 2 października przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński
Informację o osiągnięciu wymaganego poziomu certyfikacji marszałek Piotr Całbecki wspólnie ze współpracownikami ogłosił 2 października przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński

Nasz RPO szybciej niż zaplanowano

Wskaźnik certyfikacji naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przekroczył z końcem września poziom 14 procent. Tym samym plan na 2018 rok wykonaliśmy trzy miesiące przed terminem. Oznacza to, że nie ma żadnego zagrożenia utraty środków unijnych przez województwo kujawsko-pomorskie. Wszystkie kolejne wydatki, które będziemy certyfikować, od tego momentu będą już pracować na wykonanie planu na rok 2019.

 

Informację o osiągnięciu wymaganego poziomu certyfikacji marszałek Piotr Całbecki wspólnie ze współpracownikami ogłosił 2 października przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Gospodarz regionu wysłał także list informujący o wykonaniu celów certyfikacji do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

 

Poziom certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej to ważny wskaźnik określający stan zaawansowania realizacji naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z tzw. zasadą n+3 (mówiącą o ryzyku utraty części środków, w razie ich niewydatkowania w ciągu 3 lat po roku, na który zostały przyznane) poziom certyfikacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na 2018 rok został określony na poziomie 13,8 procent. Z końcem września województwo kujawsko-pomorskie osiągnęło poziom certyfikacji środków w wysokości 14,09 procent, co oznacza wykonanie planu na 2018 rok w 102 procentach.

 

– Wynik ten, który śmiało możemy nazwać dużym sukcesem, nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem – jest po prostu wykonaniem naszych prognoz i założeń, które staramy się konsekwentnie realizować. Budując nasze plany, myślimy strategicznie i opieramy się na wieloletnim doświadczeniu w roli Instytucji Zarządzającej – napisał marszałek Piotr Całbecki w liście do ministra Jerzego Kwiecińskiego,.

 

W liście marszałek Piotr Całbecki wyraził także wdzięczność i słowa uznania za ciężką i wytrwałą pracę współpracownikom zaangażowanym w proces wdrażania RPO – Dzięki ich sprawności tegoroczne cele certyfikacji wykonane zostały 3 miesiące przed czasem, a mieszkańcy naszego regionu już teraz mogą być pewni, że żadne środki europejskie nie zostaną utracone.

 

List do ministra Jerzego Kwiecińskiego

 

Poprzedni okres realizacji naszego RPO (w latach 2007-2013) nasze województwo wykorzystało najskuteczniej i najefektywniej w kraju. Według danych Ministerstwa Finansów wskaźnik wykorzystania środków finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wyniósł 141,12 procent – to najlepszy wynik w Polsce wśród wszystkich regionalnych programów operacyjnych oraz programów realizowanych na szczeblu krajowym. Do realizacji naszego RPO nie było też żadnych uwag ze strony audytorów z Komisji Europejskiej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 października 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 4 października 2018 r.

 

Informację o osiągnięciu wymaganego poziomu certyfikacji marszałek Piotr Całbecki wspólnie ze współpracownikami ogłosił dziś (2 października) przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiInformację o osiągnięciu wymaganego poziomu certyfikacji marszałek Piotr Całbecki wspólnie ze współpracownikami ogłosił dziś (2 października) przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiInformację o osiągnięciu wymaganego poziomu certyfikacji marszałek Piotr Całbecki wspólnie ze współpracownikami ogłosił dziś (2 października) przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiInformację o osiągnięciu wymaganego poziomu certyfikacji marszałek Piotr Całbecki wspólnie ze współpracownikami ogłosił dziś (2 października) przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej GoińskiInformację o osiągnięciu wymaganego poziomu certyfikacji marszałek Piotr Całbecki wspólnie ze współpracownikami ogłosił dziś (2 października) przed Urzędem Marszałkowskim, fot. Andrzej Goiński