Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Nasz pakiet antykryzysowy w działaniu – raport

Medyczne środki ochrony osobistej za 10 milionów złotych, pracujący już w szpitalach nowy sprzęt za 8 milionów złotych, ponad 1680 przeprowadzonych testów w kierunku Covid-19 w domach pomocy społecznej w całym regionie, wypłacane pracownikom tych instytucji dodatki do pensji, pożyczki obrotowe, płynnościowe i mikrogranty inwestycyjne udzielane przedsiębiorcom – to widoczne już efekty wdrażania naszego pakietu antykryzysowego, czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce.

 

Pracujemy intensywnie nad tym, by założone działania były przeprowadzona tak szybko, jak to możliwe, a przy tym w taki sposób, by w stu procentach trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

 

Wsparcie dla szpitali

 

W puli wsparcia segmentu medycznego jest 130 milionów złotych. Kwota ta przeznaczona jest na zakup sprzętu i urządzeń oraz środków ochrony osobistej, które systematycznie trafiają do placówek w całym województwie. Środki z marszałkowskiego pakietu antykryzysowego pozwolą na wyposażenie szpitali m.in. w dodatkowe 11 ambulansów, 2 tomografy komputerowe, 158 respiratorów i 119 kardiomonitorów (więcej).

 

Stan realizacji na 4 czerwca:

 • placówki medyczne w regionie otrzymały kwalifikowane medyczne środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne o wartości 10 milionów złotych.
 • szpitale w regionie zakupiły nowy sprzęt i aparaturę medyczną o wartości 8 milionów złotych.

 

Ratująca życie aparatura medyczna wysokiej klasy trafiła już do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu (który podczas epidemii funkcjonuje jako jednoimienny szpital zakaźny). Lecznica, poza zakupionymi w kwietniu dwiema karetkami transportowymi, otrzymała m.in. respirator i analizator parametrów krytycznych, czyli urządzenie diagnostyczne mające zastosowanie w sytuacji, gdy dla pomyślnego rokowania ważna jest każda sekunda.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy wzbogaciło się o system intensywnego nadzoru medycznego z 20 kardiomonitorami, respiratory, pulsoksymetry i urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy mógł dzięki wsparciu z pakietu antykryzysowego zakupić zaawansowane moduły do ciągłych pomiaru parametrów życiowych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu uzupełnił wyposażenie o respiratory oraz środki do transportu chorych i intensywnej terapii.

Niezbędny w sytuacji zagrożenia epidemicznego sprzęt zakupił także Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy. Dzięki wsparciu zaopatrzył się w urządzenie do bezpiecznej dekontaminacji pomieszczeń (czyli unieszkodliwiania i usuwania drobnoustrojów z powietrza i powierzchni) roztworem nadtlenku wodoru. 

 

Ośrodki wytchnieniwe

 

Stan realizacji na 4 czerwca:

Zorganizowana przez samorząd województwa opieka wytchnieniowa nad personelem medycznym pracującym na pierwszej linii objęła 150 osób – lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy skorzystali z naszych ośrodków wsparcia (noclegi, relaks po pracy, wsparcie psychologiczne) łącznie 420 razy. Koszt funkcjonowania ośrodków zamyka się kwotą 1,2 mln złotych.

 

Wsparcie strefy usług społecznych 

 

Środki ochrony osobistej dla ponad 11 tysięcy osób i dodatkowe wynagrodzenie (1000 zł brutto za maj, czerwiec i lipiec) dla blisko 5 tysięcy pracowników na pierwszej linii, a także zakup 10 tysięcy testów diagnostycznych dla personelu domów pomocy społecznej – tak wygląda wart 41 milionów złotych segment wsparcia systemu usług społecznych.

 

Stan realizacji na 4 czerwca:

 • ponad 1680 testów w kierunku Covid-19 wykonanych w domach pomocy społecznej, w 15 powiatach regionu. Jesteśmy gotowi do sfinansowania kolejnych jeśli zajdzie taka potrzeba,
 • w maju pracownicy domów pomocy społecznej w całym regionie prowadzonych przez powiaty i miasta otrzymali pierwsze dodatki do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto.

 

Takie same dodatki do pensji otrzymają wkrótce także osoby zatrudnione w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i schroniskach dla bezdomnych oraz placówkach prowadzonych przez inne podmioty (m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne). Na wnioski o granty celowe czekamy do końca czerwca. Ogłoszenie o naborze i dokumenty tutaj.

 

Wsparcie gospodarki

 

Segment gospodarczy naszego pakietu antykryzysowego jest wart blisko pół miliarda złotych. Nasi przedsiębiorcy korzystają z kilku form wsparcia.

 

Stan realizacji na 4 czerwca:

 • od 1 czerwca marszałkowska Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór wniosków o mikrogranty inwestycyjne adresowane do małych i średnich firm (30 lub 60 tysięcy złotych). W pierwszej dobie od uruchomienia naboru wpłynęło 514 wniosków na kwotę ponad 19 milionów złotych. W puli jest 65 milionów złotych.
 • od 1 czerwca udzielamy dotacji w wysokości 2 tysięcy złotych na zakup filtrów powietrza dla małych sklepów i punktów usługowych (zadanie realizuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – więcej informacji tutaj);
 • w marcu i kwietniu udzielaliśmy pożyczek obrotowych (do 150 tys. na 2,44-2,84 proc. na 3-5 lat). Pożyczek udzielał KPFP. Wyczerpaliśmy już pulę środków i przeszliśmy do nowych pożyczek płynnościowych;
 • udzielamy pożyczek płynnościowych w wysokości od 500 tysięcy złotych (mikro i małe przedsiębiorstwa), do 1 miliona złotych (średnie przedsiębiorstwa) na 2,09-2,84 proc. na 6 lat. Wpłynęły już wnioski na łączną wartość 15 mln zł (realizuje KPFP),
 • przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza złożyli 500 wniosków o wydłużenie okresu karencji, wakacje kredytowe i zmianę harmonogramu spłat zobowiązań zaciągniętych w KPFP jeszcze przed epidemią Covid-19. Z ponad trzystoma przedsiębiorcami podpisano już aneksy do umów.

 

Jeszcze tego lata kujawsko-pomorscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z e-bonów na 25 tys., 100 tys. lub 250 tys. złotych, które pozwolą im zorganizować pracę zdalną i obsługę klientów w sieci, a nawet zmodyfikować profil działalności. Projekt zrealizuje TARR.

Samorząd województwa przekazał 73 miliony złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu, który udziela przedsiębiorcom wsparcia na ochronę miejsc pracy oraz koordynuje pomoc udzielaną firmom i osobom samozatrudnionym przez powiatowe urzędy pracy w całym regionie.

 

Oferta powiatowych urzędów pracy – stan realizacji na 4 czerwca:

 • niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (do 5000 zł)
 • świadczenia dla samozatrudnionych
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS dla małych i średnich firm
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS dla organizacji pozarządowych.

 

Nasza e-Szkoła

 

Informując o wdrażaniu pakietu antykryzysowego nie sposób nie wspomnieć o Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Efekty to 750 lekcji w internecie, 1,5 mln odsłon i 14 tys. subskrypcji. Zajęcia prowadzi 35 wybitnych pedagogów. Nakłady wynoszą 1,3 mln złotych. Więcej w materiale.

 

Dodatkowy pakiet – granty dla organizacji pozarządowych

 

Specjalnym wsparciem chcemy otoczyć działające w regionie organizacje pozarządowe. Z myślą o nich opracowaliśmy nowy instrument pomocowy w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Na ten cel chcemy przeznaczyć 8 milionów złotych. Pomoc będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów utrzymania i działania statutowe, na pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami oraz na wzmożoną w czasie pandemii działalność charytatywną. Granty przyznawać będziemy za pośrednictwem czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w naszym regionie. Projekt jest obecnie oceniany przez Komisję Europejską. Po akceptacji wymagana jest jego konsultacja z wojewodą (więcej).

 

Środki na realizację wartego 740 milionów złotych, samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.   Wykorzystano dostępne jeszcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020  wolne środki, na co zgodziła się Komisja Europejska.

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

5 czerwca 2020 r.