Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

Nasz Fundusz Rozwoju

Samorząd województwa przygotowuje się do utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju, który zajmie się wprowadzaniem na regionalny rynek instrumentów finansowych – pożyczek, poręczeń kredytowych i instrumentów mieszanych – dedykowanych polityce rozwojowej, w tym adresowanych do małej i średniej przedsiębiorczości. Sejmik przyjął w poniedziałek uchwałę w tej sprawie.

 

– Funkcjonowanie silnych regionalnych instytucji finansowych jest istotne z punktu widzenia polityki rozwojowej, daje bowiem gwarancję realnego prowadzenia przez samorząd województwa polityki wspierania przedsiębiorczości. Jest to szczególnie ważne w kontekście absorbcji unijnych środków nowej perspektywy. Warto podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju zakłada powołanie regionalnego funduszu rozwojowego w każdym województwie – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą poprzez wydzielenie części aktywów innej marszałkowskiej spółki, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, a więc bez angażowania dodatkowych środków budżetowych. Misją nowo tworzonego organizmu będzie wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej, związanych przede wszystkim z wykorzystaniem unijnych środków pomocowych nowej perspektywy. W naszym RPO przeznaczamy na ten rodzaj interwencji ponad 230 milionów euro. 

 

Utworzenie wyspecjalizowanej instytucji finansowej, dysponującym niezbędnym potencjałem kadrowym i organizacyjnym, umożliwi prowadzenie efektywnej regionalnej polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz optymalne wykorzystanie pieniędzy RPO, przeznaczonych na budowanie systemu dedykowanych przedsiębiorczości instrumentów finansowych. Pożyczki i poręczenia oraz formy mieszane są lepszym rozwiązaniem niż dotacje dla firm, dają bowiem możliwość wielokrotnego wykorzystywania raz wprowadzonych do systemu środków.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 sierpnia 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2016 r.