Aktualności

Gala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Gala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Najlepsze terapeutki zajęciowe nagrodzone

Zaangażowane, empatyczne, skuteczne, dochowujące w pracy najwyższych standardów etycznych i zawodowych – takie są specjalistki terapii zajęciowej uhonorowane specjalnymi nagrodami zarządu województwa. Wyróżnienia odebrały w czwartek (13 października) z rąk członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia i Krystyny Żejmo-Wysockiej, dyrektora marszałkowskiego Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia.

 

– Praca terapeutów zajęciowych różni się nieco w zależności od typu placówki. Każda wymaga jednak umiejętności słuchania podopiecznych, rozpoznania ich potrzeb, a następnie dostosowania metod rehabilitacji. Dzisiejsze wyróżnienia są wyrazem naszego szacunku wobec pracy najlepszych specjalistek i podziękowaniem za ich zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność – podkreślił w swoim wystąpieniu członek zarządu województwa Sławomir Kopyść.

  

W tym roku nagrody trafiły do:

  • Ilony Puczkarskiej – pracującej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu,
  • Anny Jasińskiej – opiekującej się pacjentami Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
  • Natalii Bogusławskiej-Łuczejko –  terapeutki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej (powiat bydgoski)
  • Anity Nowak –  prowadzącej zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie (powiat mogileński)
  • Kingi Sygit-Śmiesznej – terapeutki w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Ciechocinku.

   

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji adresowana do osób niepełnosprawnych i seniorów polegająca na angażowaniu pacjenta w różne aktywności psychoruchowe. Jest powszechnie wykorzystywana m.in. w warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej. Celem jest szeroko rozumiana rehabilitacja – w odniesieniu zarówno do ciała, jak i sfery psychicznej i społecznej – oraz samodzielność podopiecznych.  

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2022 r.

 

Gala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGala wręczenia nagród dla najlepszych terapeutów zajęciowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP