Aktualności

Spotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Spotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Najlepsi szkolni humaniści w Urzędzie Marszałkowskim

Mają bardzo dobre oceny na świadectwach, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach – 48 uczniów podstawówek i 352 licealistów otrzymało w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Humaniści na start. Wczoraj (10 czerwca) z najlepszymi stypendystami spotkali się marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Elżbieta Piniewska i członek zarządu Sławomir Kopyść.

– Stypendia są podziękowaniem za Wasze pracowitość i zaangażowanie oraz inwestycją w Wasz dalszy rozwój. Gratuluję wspaniałych osiągnięć i życzę sobie, aby nigdy nie zabrakło tak ambitnych i kreatywnych osób, bo to właśnie Wy jesteście przyszłością naszego regionu – mówił marszałek Piotr Całbecki.     

 

– Giovanni Pico della Mirandola mówił, że człowiek jest kowalem swojego losu. Cieszę się, że potraficie kształtować swoją osobowość, bazując na wiedzy i wrażliwości. Jesteście kreatywni, żądni wiedzy, ale też niepokorni. Szukajcie nowych rozwiązań, bo świat stoi przed Wami otworem – podkreśliła przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

– Ważne jest, żeby w świecie zafascynowania techniką i naukami ścisłymi, dostrzegać i doceniać dokonania humanistów. Dzisiejsze spotkanie to także moment na podziękowania Waszym nauczycielom, którzy pomogli otworzyć Wam pozamykane furtki i znaleźć drogi do poznania dobrego i pięknego świata – dodał członek zarządu Sławomir Kopyść.

Projekt stypendialny Humaniści na start realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafiło do 400 uczniów. O stypendia mogli ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Wśród stypendystów jest 48 uczniów podstawówek oraz 352 licealistów.

Młodzi ludzie otrzymają stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych, czyli 400 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę). Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Najliczniej reprezentowane szkoły to Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.

Listy stypendystów w podziale na powiaty:

Humaniści na start w liczbach:

  • wsparcie otrzymało 400 uczniów
  • 48 stypendystów to uczniowie szkół podstawowych, a 352 liceów
  • maksymalna łączna kwota wsparcia to 4 tysiące złotych,
  • wartość stypendiów wynosi ponad milion złotych.

 

Po uroczystej gali uczniowie pod okiem nauczycieli z astrobazy w Unisławiu (powiat chełmiński) za pomocą specjalnych teleskopów obserwowali częściowe zaćmienie słońca.

Stypendia dla ponad 1 500 uczniów kujawsko-pomorskich szkół

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, dla uczniów szkół zawodowych oraz dla humanistów.

Program Prymusi Pomorza i Kujaw adresowany był do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości. W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafiło do 644 uczniów.

Prymusi Pomorza i Kujaw w liczbach:

  • w roku szkolnym 2020/2021 stypendium otrzymało 644 uczniów
  • 211 stypendystów to uczniowie podstawówek, a 433 szkół ponadpodstawowych
  • wysokość wsparcia wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych.

Program „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” adresowany był do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników oraz szkół branżowych I stopnia w regionie.  W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie trafi do 500 uczniów z 83 szkół w regionie. Wśród stypendystów jest 350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych I stopnia. 

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II  w liczbach:

  • stypendia trafiły do 500 młodych
  • wśród nich 350 to uczniowie techników, a 150 szkół branżowych I stopnia
  • wysokość wsparcia wynosi od 200 do 500 złotych wypłacane przez 10 miesięcy.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2021 r.

Spotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na strat, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie ze stypendystami programu Humaniści na start, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP