Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego dot. współpracy na rzecz rozwoju MDW E70, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Podpisanie listu intencyjnego dot. współpracy na rzecz rozwoju MDW E70, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Na rzecz rozwoju żeglugi i transportu wodnego

Marszałek Piotr Całbecki jest jednym z sygnatariuszy podpisanego we wtorek (11 czerwca) w Gdańsku listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Chodzi o ponad 600-kilometrowy fragment szlaku przebiegający przez pięć województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i lubuskie.

 

– Żegluga śródlądowa to obecnie najbardziej przyjazny środowisku model transportu towarów, dlatego MDW E70 traktujemy strategicznie i dostrzegamy jej wieloaspektowe, przyrodnicze i gospodarcze znaczenie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Podpisany list jest kolejnym krokiem na drodze do ożywienia żeglugi śródlądowej. Jestem przekonany, że dzięki międzyregionalnej współpracy polski odcinek MDW E70 stanie się w przyszłości ważną arterią transportową, komunikacyjną i turystyczną łączącą zachodnią i wschodnią Europę.

 

Podpisy pod listem złożyli sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Arkadiusz Marchewka, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Mateusz Balcerowicz oraz przedstawiciele samorządów województw, przez które przebiega E70: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Robert Turlej.

 

[Strony] wyrażają wolę współpracy na rzecz działań zmierzających do rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w zakresie m.in. utrzymania i modernizacji szlaku żeglugowego pod kątem rozwijania jego potencjału turystycznego, podnoszenia unikalnych walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki poszczególnych odcinków drogi wodnej, przy wykorzystaniu jej potencjału gospodarczego dla potrzeb transportu zrównoważonego i żeglugi turystycznej – czytamy w podpisanym dziś liście.

 

W ramach dotychczasowych działań współpracujących samorządów województw zrealizowano liczne projekty poprawiające infrastrukturę żeglarską, m.in. zmodernizowano nabrzeża i zbudowano nowoczesne przystanie.

 

Międzynarodowa droga wodna E70 to szlak żeglugi śródlądowej łączącej Rotterdam w Niderlandach poprzez berliński węzeł dróg wodnych i północną Polskę z Kłajpedą (Litwa).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 czerwca 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2024 r.