Aktualności

Sala warsztatowa Ośrodka Braille'a, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Sala warsztatowa Ośrodka Braille'a, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Na rzecz osób niewidomych i słabowidzących

W czwartek (15 października) obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Kształceniem osób słabowidzących i niewidomych w naszym regionie zajmuje się marszałkowski Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Dzięki wsparciu samorządu województwa placówka zyskała w ubiegłym roku nowocześnie wyposażone warsztaty nauki zawodu. Trwają przygotowania do kolejnej inwestycji, w ramach której powstanie przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

 

W tym dniu bydgoski ośrodek Braille’a oraz stowarzyszenie Visus Supremus w Bydgoszczy zachęcały przedszkola, szkoły, samorządy i organizacje do udziału w kampanii „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” i przeprowadzenia zajęć (pogadanek, apelu, lekcji wychowawczych) na temat potrzeb i możliwości osób niewidzących i słabowidzących. Uczestnicy kampanii otrzymają certyfikaty placówek przyjaznych osobom niewidomym. Więcej tutaj.

 

– Ośrodek Braille’a to jedyna tego typu placówka w województwie. Nie tylko kształci dzieci i młodzież z dysfunkcjami wzroku, ale także prowadzi liczne działania na rzecz integracji osób niewidomych. Jestem przekonany, że inwestycje realizowane w ośrodku przez samorząd województwa zapewnią młodym ludziom odpowiednie warunki do zdobycia i rozwoju wiedzy i umiejętności. Kierujemy się troską właśnie o tę grupę osób, które w sposób szczególny potrzebują naszego wsparcia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, prowadzony przez samorząd województwa, jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. W szkole uczy się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład ośrodka wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum dla dorosłych, szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy, a także pierwszy i jedyny w kraju oddział, który zajmuje się edukacją osób głuchoniewidomych.

 

Nowoczesne warsztaty nauki zawodu

W ubiegłym roku zakończyliśmy marszałkowski projekt „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie”, dzięki któremu możliwe było utworzenie nowych pracowni dla zawodów kelnera i florysty. Ponadto zmodernizowane zostały warsztaty nauki dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji. Zadbano również o specjalistyczne wyposażenie. Na przykład pracownia, w której szkolą się przyszli masażyści, zyskała ponad 400 sprzętów dydaktycznych, w tym modele anatomiczne, fantomy, sprzęt rehabilitacyjny, stoły do masażu, kostki i poduszki rehabilitacyjne, aparaty do elektroterapii, ultradźwięków i laseroterapii (więcej). Wartość inwestycji to 3,8 miliona złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło 3 miliony złotych. Więcej w naszym materiale.

   

Powstanie przedszkole dla maluchów ze specjalnymi potrzebami

Urząd Marszałkowski przygotowuje kolejną inwestycję w Ośrodku Braille’a. W ramach kolejnego przedsięwzięcia powstanie przedszkole dla dwudziestu jeden dzieci z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem. Nowe miejsca przedszkolne powstaną w specjalnie do tego celu zaadoptowanym budynku, przekazanym przez władze Bydgoszczy. Trwa kompletowanie pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Inwestujemy w rozwój specjalistycznych placówek edukacyjnych

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy to jedna z trzech instytucji edukacji prowadzonych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami.

W drugim naszym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy trwają zaawansowane prace na budowie nowego budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu. Nowe pracownie zostaną otwarte wiosną przyszłego roku. Po raz pierwszy w kraju osoby niesłyszące będą mogły kształcić się w zawodzie technik dentystyczny. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych. Więcej.

We wrześniu odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Dzięki realizacji dwóch projektów, o łącznej wartości blisko 34 milionów złotych, placówka zyska nowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego, pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem i nowe przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – więcej w naszym materiale.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 października 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2020 r.