Aktualności

Podpisanie umów w LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Podpisanie umów w LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Na rozwój przedsiębiorczości i aktywizację społeczną

Na wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw zostaną przeznaczone środki, które w formie grantów przekazano wczoraj (18 maja) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Pałuki-Wspólna Sprawa” w Żninie. Dofinansowania na łączną kwotę prawie miliona złotych trafiły do dziesięciu lokalnych podmiotów. Grantobiorcom symboliczne czeki wręczyli przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.

 

Decyzja by powierzyć w ręce lokalnych społeczności środki na realizację działań odpowiadających na realne problemy i potrzeby mieszkańców okazała się sukcesem. LGD z naszego regionu z wielkim powodzeniem realizują powierzone im zadania i dzięki temu otrzymają dodatkowe środki, które trafią bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W mieszczącym się w Żninie biurze LGD „Pałuki-Wspólna Sprawa” odbyło się dziś (18 maja) podpisanie i wręczenie umów grantowych dla lokalnych przedsiębiorców. Samorząd województwa rozdysponował blisko milion złotych, środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Zostaną przeznaczone na poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie sposobu ich działania, zakup nowego sprzętu i wyposażenia, rozszerzenie oferty oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów.

 

 

Wśród odbiorców grantów znaleźli się przedsiębiorcy oferujący m.in. usługi budowlane, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, transport osób i naukę języków obcych.

 

Zakole Dolnej Wisły

30 kwietnia odbyło się podpisanie umów grantowych w biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” znajdującym się w Kijewie Królewskim (powiat chełmiński). Środki o łącznej wartości ponad 360 tysięcy złotych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) i trafiły do sześciu lokalnych organizacji. Celem dofinansowanych projektów jest zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej i społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 

Dofinansowania do projektów otrzymały m.in. Gminne Ośrodki Kultury w Kijewie Królewskim i Unisławiu, Stowarzyszenie „Porozumienie Chełmińskie” i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28. Swoje inicjatywy realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 maja 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2021 r.

 

Podpisanie umów w LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie umów w LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie umów w LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie umów w LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie umów w LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie umów w LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie umów w LGD Zakole Dolnej Wisły, fot. LGD Zakole Dolnej WisłyPodpisanie umów w LGD Zakole Dolnej Wisły, fot. LGD Zakole Dolnej WisłyPodpisanie umów w LGD Zakole Dolnej Wisły, fot. LGD Zakole Dolnej WisłyPodpisanie umów w LGD Zakole Dolnej Wisły, fot. LGD Zakole Dolnej WisłyPodpisanie umów w LGD Zakole Dolnej Wisły, fot. LGD Zakole Dolnej WisłyPodpisanie umów w LGD Zakole Dolnej Wisły, fot. LGD Zakole Dolnej Wisły