Aktualności

O planach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej była mowa podczas wtorkowej konferencji prasowej z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Andrzej Goiński
O planach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej była mowa podczas wtorkowej konferencji prasowej z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Andrzej Goiński

Na drogi i linie kolejowe

Komisja Europejska zatwierdziła nasz kluczowy wojewódzki dokument planistyczny w dziedzinie infrastruktury transportowej, kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej do 2020 roku. W puli naszego RPO 2014-2020 jest ponad 800 milionów złotych na inwestycje drogowe i kolejowe.

 

– Wszystkie nasze plany związane z przebudową dróg wojewódzkich oraz części dróg lokalnych -powiatowych i gminnych, mogły być  uruchomione dopiero po zatwierdzeniu planu spójności. Już ogłosiliśmy pierwsze przetargi na gruntowne przebudowy dróg wojewódzkich. Czekają nas również duże zmiany jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową. Będziemy uzupełniać inwestycje, które udało się zrealizować w ramach naszego RPO w poprzedniej perspektywie finansowej, a także plany PKP PLK realizowane ze środków krajowych. Nasze województwo zyska nowoczesną infrastrukturę kolejową z prędkościami na niektórych odcinkach do 160 km/h. To zupełnie nowa jakość – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Plan spójności komunikacyjnej jest jednym z wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów programowych związanych z wykorzystaniem środków pomocowych perspektywy 2014-2020. Wychodząc z diagnozy obecnej sytuacji komunikacyjnej regionu, nakreśla politykę transportową samorządu województwa i wskazuje konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne do zrealizowania. Źródłem finansowania będzie przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Wybór projektów do zrealizowania był uwarunkowany umową partnerstwa między Polską a KE oraz ramami wyznaczonymi przez dokumenty rządowe.

 

Najwięcej – 140 milionów euro, czyli około 590 milionów złotych – przeznaczymy na inwestycje drogowe. Ponad 101 milionów euro z tej puli trafi na realizację 14 inwestycji na drogach wojewódzkich, które obejmą odcinki o łącznej długości 351 kilometrów. Zarząd województwa podjął już decyzję o ogłoszeniu przetargów na wybór wykonawców prac na pięciu trasach: ze Żnina do granicy województwa, z Lipna do granicy województwa, ze Stolna do Wąbrzeźna, z Brześcia do Kowala oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie. Pozostałe 39 milionów euro otrzymają do dyspozycji samorządy lokalne, które przeznaczą je na inwestycje na trasach gminnych i powiatowych oraz drogach wojewódzkich w miastach prezydenckich. To wsparcie rozdysponujemy w ramach trwających aktualnie konkursów o dofinansowanie.

 

Więcej o inwestycjach drogowych

 

Kolejne ponad 50 milionów euro, czyli około 210 milionów złotych z naszego RPO trafi na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej, w tym modernizację tras, inwestycje w obiekty obsługi pasażerskiej oraz inteligentne systemy transportowe. Dokument uwzględnia rewitalizację kolejowych ciągów komunikacyjnych na odcinkach tras Grudziądz-Brodnica, Grudziądz-Tuchola-granica województwa, Bydgoszcz-Kcynia-granica województwa (do wyboru w dwóch wariantach) oraz dwóch odcinków ciągu kolejowego Toruń Wschodni-Malbork. Zawiera także wykaz planowanych inwestycji kolejowych finansowanych z funduszy krajowych, między innymi na liniach nr 201 z Bydgoszczy w kierunku Trójmiasta oraz nr 131 z Bydgoszczy przez Inowrocław w kierunku Chorzowa.

 

Lista inwestycji kolejowych

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 października 2016 r.