Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Na budowę zbiorników, oczek wodnych oraz stawów

Jeszcze dziś (31 marca) wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz właściciele gospodarstw rolnych mogą składać wnioski o dotację na budowę lub renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Wysokość dofinansowania wynosi nawet 50 tysięcy złotych. W puli do rozdysponowania mamy pół miliona złotych.

 

– Mała retencja to proste sposoby na gromadzenie wody. Pozwalają one zatrzymać lub spowolnić spływ wód, dbając przy tym o rozwój środowiska naturalnego – mówi marszałek Piotr Całbecki – Na budowę niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów przeznaczyliśmy w tym roku pół miliona złotych.

 

Wnioski o dotację na budowę zbiorników wodnych o wielkości minimalnej 0,10 ha, a maksymalnej 1 ha mogą składać wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz właściciele gospodarstw rolnych, które posiadają numer indentyfikacyjny producenta rolnego nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi 50 tysięcy złotych do powierzchni 1 ha lustra wody budowanego zbiornika.

 

Regulamin naboru

Wniosek o dofinansowanie

 

Do wniosku należy załączyć:

  • wyrys z mapy ewidencyjnej (kopia mapy ewidencyjnej) potwierdzona przez starostwo, z zaznaczonym obszarem przeznaczonym na budowę/renowację zbiornika wodnego w skali minimalnej 1:2000;
  • wypis z Rejestru Ewidencyjnego Gruntów i Budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie;
  • zatwierdzony przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przedmiar planowanych robót lub kosztorys inwestorski;
  • kopię operatu wodnoprawnego;
  • zgłoszenie do właściwego starostwa powiatowego realizacji zbiornika retencyjnego (dotyczy zbiornika o powierzchni do 0,10 ha) lub pozwolenie na budowę i pozwolenie wodnoprawne (dotyczy pozostałych zbiorników);
  • opinię osoby posiadającej uprawnienia w zakresie melioracji potwierdzające celowość i zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót.

 

Wnioski można składać do dziś (31 marca):

  • osobiście w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowski przy placu Teatralnym 2 w Toruniu,
  • drogą pocztową (o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego):

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

  • za pośrednictwem platformy e-PUAP – z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 marca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2021 r.