Aktualności

Obchody Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Maciej Grabowski
Obchody Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Maciej Grabowski

Mundurowi świętowali

Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski uczestniczył 12 listopada w Bydgoszczy  w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Niepodległości i Święta Służby Cywilnej  w Komendzie Wojewódzkiej Policji a także w obchodach Święta Służby Więziennej na terenie Aresztu Śledczego. Obchody były okazją do wręczenia odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

 

Uroczystość na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy była również okazją do wręczenia odznaczeń przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz instytucji współpracujących z Policją. Wśród odznaczonych znalazł się wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji” odebrał z rąk wojewody Ewy Mes, dla której było to jedno z ostatnich oficjalnych wystąpień publicznych. Wojewoda podziękowała funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji za wieloletnią znakomitą współpracę a zarządowi województwa za wsparcie, jakiego udzielał Policji między innymi przy modernizacji jej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zabierając głos w imieniu odznaczonych wicemarszałek Zbigniew Ostrowski podziękował wojewodzie Ewie Mes za troskę, którą zawsze wykazywała dla spraw bezpieczeństwa mieszkańców województwa a policjantom życzył, by nowoczesny sprzęt ułatwiał im codzienną realizację ich niełatwych zadań.

 

Podczas obchodów Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym wicemarszałek podziękował zgromadzonym za rzetelne i pełne zaangażowania wypełnianie powierzonych im obowiązków. Odrębne miejsce w swym wystąpieniu poświęcił kwestii wolności. – Wolność według mnie łączy się nierozerwalnie z odpowiedzialnością. Ogranicza ją tylko wolność innej osoby. Tam gdzie jest ona naruszana, wkracza wymiar sprawiedliwości, wkraczacie Wy. Pełniąc swą służbę, nikomu nie odbieracie prawa do wolności. Uczycie szacunku do niej. Wypełniajcie swą misję z godnością i poświęceniem, pamiętając że wolność jest atrybutem przysługującym każdemu człowiekowi, nawet jeśli chwilowo zboczył on z właściwej drogi – powiedział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

13 listopada 2015 r.

 

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości i Święta Służby Cywilnej  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, fot. Maciej GrabowskiObchody Narodowego Dnia Niepodległości i Święta Służby Cywilnej  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, fot. Maciej GrabowskiObchody Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Maciej GrabowskiObchody Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Maciej GrabowskiObchody Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Maciej GrabowskiObchody Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Maciej Grabowski