Aktualności

Komputer

Generator pomoże pozarządówkom

Trwają przygotowania do ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Od tego roku aplikowanie o środki będzie możliwe za pośrednictwem internetowego generatora. Zapraszamy przedstawicieli ngo-sów do udziału w szkoleniu dotyczącym wypełniania ofert za pomocą tej aplikacji.

 

– Ogłoszenie konkursów ofert na 2016 rok planujemy na grudzień. Już teraz zapraszam do aplikowania o wsparcie. Przedstawicieli trzeciego sektora zachęcam również do włączenia się w prace lokalnych grup działania, przygotowujących się do wdrażania RLKS, czyli nowego mechanizmu wspierania rozwoju społeczności lokalnych – mówi marszałek Piotr Całbecki (więcej o RLKS).

 

Urząd Marszałkowski każdego roku ogłasza ponad 20 konkursów na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych. W tym roku trafiło na ten cel 7,5 miliona złotych. To pieniądze na realizację przedsięwzięć między innymi w zakresie kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Od tego roku organizacje pozarządowe będą aplikować w konkursach za pomocą internetowego generatora ofert. Narzędzie usprawni komunikację między ngo-sami a urzędem, pozwoli również wyeliminować wiele błędów formalnych, które zdarzały się we wnioskach składanych w tradycyjnej formie papierowej. Generator będzie dostępny na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 

Marszałkowskie Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu dotyczącym wypełniania ofert za pomocą generatora. Spotkania odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim (sala patio I piętro):

  • 26 listopada, w godzinach 14-17 (brak wolnych miejsc),
  • 1 grudnia, w godzinach 15-18.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu wraz z podaniem daty szkolenia należy zgłaszać drogą mailową na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 listopada 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2015 r.