Aktualności

Młodzi naukowcy w „Regionie Nauk Ścisłych”

Badania z zakresu stomatologii zachowawczej dotyczące erozji szkliwa u dzieci i regeneracji hydroksyapatytu – to nie tytuł pracy doktorskiej, a temat zainteresowań badawczych Tomasza Cienkowskiego z III klasy Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie, uczestnika realizowanego przez Urząd Marszałkowski projektu „Region Nauk Ścisłych”. W zajęciach organizowanych w ramach tego przedsięwzięcia uczestniczy 1,5 tysiąca uczniów z całego regionu.

 

– Projekt „Region Nauk Ścisłych” to kontynuacja realizowanego z powodzeniem w ubiegłych latach naszego projektu regionalnych kół fizycznych, matematycznych, informatycznych i astronomicznych. Ofertę dodatkowych zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych adresujemy zarówno do uczniów którzy mają trudności w nauce, jak i do tych, którzy świetnie sobie z nią radzą i chcą rozwijać swoje zainteresowania – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Głównym celem projektu „Region Nauk Ścisłych” jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach naukowych. Projekt jest realizowany w ramach trzech modułów zajęć specjalistycznych i interdyscyplinarnych we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Zajęcia odbywają się w szkołach i świetlicach a także a Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.

 

  • W pierwszym module wsparciem objętych jest 100 uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, którzy biorą udział w warsztatach specjalistycznych z wykorzystaniem technologii informatyczno-komputerowych, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz socjoterapii z elementami kultury fizycznej. Ponadto, w module przewidziano również zajęcia z doradztwa zawodowego oraz warsztaty aktywizujące. Podczas ferii zimowych odbędą się także dwa turnusy wyjazdów integracyjnych. Łącznie szkoły przeprowadzą 3500 godzin zajęć. Spotkania odbywają się w szkołach i świetlicach.
  • Drugi  moduł skierowany jest do gimnazjalistów osiągających niezadowalające wyniki w nauce i zakłada przeprowadzenie 7400 godzin zajęć edukacyjnych z zakresu geografii turystycznej z językiem angielskim, arytmetyki oraz przyrody z elementami zdrowego żywienia. W zajęciach bierze udział 800 uczniów. Zajęcia odbywają się w szkołach.
  • Trzeci moduł skierowany jest do 600 najzdolniejszych uczniów i podzielony na 3 komponenty: biologia, chemia i fizyka w medycynie, zajęcia warsztatowe z fizyki (także w języku angielskim) z elementami meteorologii oraz matematyka w połączeniu z ekonomią. W ramach modułu przeprowadzonych zostanie 2100 godzin lekcyjnych. Tą część projektu realizują pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajęcia w 24-osobowych grupach i w 7-godzinnych blokach tematycznych odbywają się w na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Obserwatorium Meteorologicznym na Wydziale Nauk o Ziemi oraz w Gimnazjum i Liceum Akademickim. Dodatkowo zainteresowanej młodzieży zaoferowane będą zajęcia w formie tutoringu (spotkania indywidualne lub e-learning).

 

Rekrutacja szkół do udziału w programie nastąpiła na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego. (więcej o rekrutacji tutaj).

Lista wszystkich szkół uczestniczących w projekcie tutaj  

Wartość projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 2,5 miliona złotych. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do czerwca.

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały też pomoce naukowe (więcej tutaj)

Strona internetowa dotycząca projektu tutaj

Prezentacja na temat projektu tutaj

 

Jednym z uczestników trzeciego modułu projektu jest Tomasz Cienkowski z III klasy Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie, prowadzący własne badania zmian na powierzchni szkliwa wynikłych z demineralizacji kwasami oraz remineralizacji produktami nabiałowymi. Do ich przeprowadzenia uczeń potrzebował specjalistycznego sprzętu: mikroskopu o dużym powiększeniu (mikroskop sił atomowych AFM lub elektronowy mikroskop skaningowy) oraz cieplarki. Udział w projekcie „Region Nauk Ścisłych” oraz pomoc prof. Winicjusza Drozdowskiego umożliwił młodemu naukowcowi nawiązanie współpracy z dr. Januszem Strzeleckim z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, który udostępnił potrzebne do badań próbki oraz uniwersytecki sprzęt w laboratorium Zespołu Biofizyki Doświadczalnej.

Projekt jest realizowany przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

Najbliższe zajęcia w ramach trzeciego modułu dla 12 szkół uczestniczących w projekcie odbędą się w najbliższą sobotę (24 stycznia) w:

  • Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu (Szosa Chełmińska 83) – początek o godzinie 10,
  • Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu (ul. Chopina 12/18) – początek o godzinie 10,
  • Obserwatorium Meteorologicznym UMK w Toruniu (ul. Lwowska 1), początek o godzinie 14.50,

 

Dokładny rozkład zajęć tutaj

 

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

 

23 stycznia 2015 r.