Aktualności

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, fot. Łukasz Piecyk
Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, fot. Łukasz Piecyk

Mieszkania dla seniorów w kamieńskim DPS

W Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim powstały dwa mieszkania chronione dla seniorów. To inwestycja wspierana ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim to stylowy budynek z czerwonej cegły w malowniczym otoczeniu drzew i krzewów. Placówka posiada 70 miejsc dla osób przewlekle chorych. Zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, wspiera i aktywizuje, organizuje zajęcia terapeutyczne, zabezpiecza też opiekę zdrowotną i duszpasterską. Wspólnie z działającym przy instytucji Stowarzyszeniem „Pomóż sobie pomagając innym” DPS systematycznie pozyskuje środki na realizację wielu przedsięwzięć, jest też organizatorem imprez i spotkań integrujących seniorów z całego powiatu sępoleńskiego.

 

Wiosną w placówce zakończyła się poważna inwestycja: adaptacja klatek schodowych oraz budowa windy, która pozwoliła na skomunikowanie dwóch części placówki i umożliwienie przewozu osób leżących. Niepełnosprawni ruchowo podopieczni mogą teraz w pełni korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej oraz uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych. Budowa kosztowała 712 tysięcy złotych. Na jej realizację trafiły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w których podziale pośredniczył samorząd województwa.

 

Kolejne zakończone właśnie zadanie inwestycyjne to prace remontowe związane z utworzeniem dwóch mieszkań chronionych dla 9 seniorów na dwóch nieużywanych kondygnacjach budynku. To miejsca przeznaczone dla osób, które nie wymagają całodobowej opieki ze strony placówki, ale potrzebują wsparcia ze względu na wiek, trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę. Zadanie było współfinansowane ze środków PFRON, a także Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie z RPO na realizację inwestycji to 325 tysięcy złotych. Placówka otrzymała również środki z RPO na realizację projektu polegającego między innymi organizacji wsparcia, zajęć aktywizacyjnych i utrzymaniu samodzielności seniorów korzystających z mieszkań chronionych. Uroczystość inaugurująca działalność mieszkań chronionych odbyła się 23 listopada.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 listopada 2018 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, fot. Łukasz PiecykW kwietniu wizytę w DPS w Kamieniu Krajeńskim złożył marszałek Piotr Całbecki, fot. Łukasz PiecykW kwietniu wizytę w DPS w Kamieniu Krajeńskim złożył marszałek Piotr Całbecki, fot. Łukasz PiecykW kwietniu wizytę w DPS w Kamieniu Krajeńskim złożył marszałek Piotr Całbecki, fot. Łukasz PiecykW kwietniu wizytę w DPS w Kamieniu Krajeńskim złożył marszałek Piotr Całbecki, fot. Łukasz Piecyk