Aktualności

Gala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Gala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Medale Hereditas Saeculorum i statuetki Musejon przyznane

Medale za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków Hereditas Saeculorum i nagrody za najlepsze projekty muzealne Musejon wręczył 18 września w Pałacu w Lubostroniu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

– Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony naszego materialnego dziedzictwa kulturowego oraz tych, którzy edukują i promują tradycje naszego województwa. Wasza działalność odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Nagrody Hereditas Saeculorum za ochronę zabytków

 

  • w kategorii „za prace konserwatorskie i restauratorskie”: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu.

Parafia w Potulicach otrzymała nagrodę za wykonanie konserwacji i restauracji polichromowanych ścian wnętrza i apsydy klasycystycznego kościoła, który powstał w 1862 według projektu architekta Henryka Marconiego.

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu została odznaczona za kompleksowe prace remontowo-budowlane i konserwatorskie przy neogotyckiej świątyni ewangelicko-augsburskiej, położonej na obrzeżach toruńskiego zespołu staromiejskiego (w grani­cach kompleksu wpisanego na listę UNESCO).

 

  • w kategorii „za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków”: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu oraz dr Marek Rubnikowicz.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu otrzymało wyróżnienie za działania, które w ciągu ostatnich 36 lat z powodze­niem uzupełniały działania państwowej i samorządowej służby ochrony zabytków w zakresie dokumentacji, badań, edukacji, promocji i troski o ochronę zabytków na terenie miasta oraz (od 2003 roku) powiatu grudziądzkiego.

 

Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2007-2020, otrzymał nagrodę za skuteczne i efektywne zarządzanie placówką, czego efektem były dyna­miczny rozwój instytucji i przyrost liczby odwiedzających, a także uznanie krajowych środowisk muzealników.

 

Musejon – wyróżnienia za najlepsze projekty muzealne

  •  w kategorii wystawa: 

– nagroda Musejon: Muzeum Okręgowe w Toruniu za realizację projektu „Modernizacja wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika” (prezentacja)

– wyróżnienia: Muzeum Etnograficzne im Marii Znamierkowskiej-Priifferowej w Toruniu (za projekt „Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu) oraz Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu (za projekt „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 1920-1939”).

 

  •   w kategorii działalność naukowa i wydawnicza:

– nagroda Musejon: Muzeum Okręgowe w Toruniu za wydawnictwo Anny Kroplewskiej-Gajewskiej „Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Katalog” (prezentacja)

– wyróżnienia: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie (za wydawnictwo pod redakcją Jadwigi Lewandowskiej „Sadłowo. Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej na ziemi dobrzyńskiej wraz z materiałami pozostałych kultur archeologicznych”) i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu (za wydawnictwoPolska krytyka sztuki na emigracji, 1940-2000, tomy 1-3 – Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu”).

 

  •   w  kategorii edukacja i regionalizm:

– nagroda Musejon: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy  za realizację projektu „Przestrzeń edukacyjna Zabawy ze sztuką” (prezentacja)

 – wyróżnienia: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (za projekt „XXX Korowód grup zapustnych ulicami Włocławka”) i Muzeum Okręgowe  Toruniu (za „Piernikowe Laboratorium – Muzeum Okręgowe w Toruniu”).

 

Za całokształt działalności specjalne statuetki odebrali dziś historyk sztuki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Michał Franciszek Woźniak i Marek Rubnikowicz, archeolog, działacz na rzecz ochrony i promocji zabytków, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 września 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2020 r.

 

Gala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKPGala wręczenia nagród Hereditas Saeculorum i Musejon, fot. Andrzej Goiński/UMWKP