Aktualności

Maturzyści, powodzenia!

Prawie 20 tysięcy uczniów z Kujaw i Pomorza przystąpiło do egzaminu maturalnego. Wspierając rozwój edukacji w regionie na wszystkich jej etapach, samorząd województwa konsekwentnie stawia między innymi na wykorzystanie w nauczaniu nowoczesnych technologii. W przygotowaniu są kolejne przedsięwzięcia.

 

 

Egzamin maturalny odbędzie się w całym kraju między 4 a 27 maja. W Kujawsko-Pomorskiem przystępuje do niego 19 789 maturzystów. Wśród nich jest ponad 15 tysięcy absolwentów 371 liceów i techników, którzy egzamin maturalny będą zdawać po raz pierwszy. Wielu z nich na kolejnych etapach edukacji uczestniczyło w szeregu przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Marszałkowski dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej. To między innymi projekty stypendialne „Zdolni na start”, projekty edukacyjny „Odkrywamy planety – zajęcia z kompetencji kluczowych” oraz działalność sieci Astrobaz Kopernik.

 

– W Kujawsko-Pomorskiem uczymy przez obserwacje nieba, kontakt z przyrodą, eksperymenty. Od lat realizujemy szereg przedsięwzięć edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych i informatycznych. To instrumenty daleko dziś skuteczniejsze w przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy niż tradycyjne kreda i tablica – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Najnowsze marszałkowskie projekty edukacyjne związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii to między innymi:

 

Tablice interaktywne. W ubiegłym roku do niemal wszystkich szkół podstawowych w regionie trafiło 2139 nowoczesnych tablic interaktywnych. Sprzęt otrzymało ponad pół tysiąca publicznych (klasy 4-6) oraz niepublicznych (klasy 1-6) szkół podstawowych. To kolejne tego rodzaju przedsięwzięcie w naszym regionie – w pierwszej, zakończonej cztery lata temu edycji projektu, do klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych trafiło w sumie 2346 zestawów tablic multimedialnych. W skład każdego zestawu wchodzą tablica multimedialna nowej generacji, projektor oraz laptop z oprogramowaniem. Wartość zadania to 27,4 miliona złotych. Czytaj też: Tablice interaktywne dla szkół

Pracownie dydaktyczne. Urząd Marszałkowski wyposażył kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli (KPCEN) w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów są 3 pracownie stacjonarne do szkolenia nauczycieli (na 18 stanowisk każda) oraz 15 pracowni mobilnych dla szkół (na 16 stanowisk każda). Wartość zadania to 2,7 miliona złotych. Czytaj też: Mobilne pracownie dydaktyczne dla szkół.

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis.pl. W ramach zakończonej właśnie budowy internetowej platformy edukacyjnej powstał portal zawierający interaktywne materiały do nauczania w szkołach podstawowych. To również miejsce tworzenia treści edukacyjnych. Na bazie platformy powstały też platforma gier miejskich oraz portal wiedzy o regionie. Koszt budowy to 8 milionów złotych. Z platformy będzie korzystać około 670 szkół (partnerzy dwóch etapów projektów dotyczących wyposażania szkół w tablice edukacyjne). Czytaj też: Nowoczesna edukacja w sieci.

Realizacja tych przedsięwzięć była możliwa w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz „E-usługi – e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

W przygotowaniu są kolejne projekty z zakresu edukacji. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Rozdysponujemy w nich środki na projekty, których zakładanym efektem będzie podniesienie kompetencji językowych i matematyczno-przyrodniczych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Wsparcie skierujemy także m. in. na staże i praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami oraz poszerzanie oferty edukacyjnej. Dofinansowanie trafi także na inwestycje w rozwój bazy dydaktycznej i szkoleniowej zawodówek i ośrodków kształcenia ustawicznego. Nad kryteriami wyboru tego rodzaju projektów debatował w ubiegłym tygodniu Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 (więcej).

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 maja 2016 r.