Aktualności

Konferencja szkoleniowa nt. reformy systemu planowania przestrzennego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konferencja szkoleniowa nt. reformy systemu planowania przestrzennego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Marszałkowskie wsparcie dla gminnych służb planistycznych

W Urzędzie Marszałkowskim trwa spotkanie szkoleniowe poświęcone wchodzącej właśnie w życie reformie systemu planowania przestrzennego, w którym uczestniczą przedstawiciele samorządów gminnych z całego regionu. Konferencja, którą prowadzą specjaliści z marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, to nasze wsparcie dla gminnych administracji.

Dzisiejsze spotkanie szkoleniowe – które wykorzystujemy także do prezentacji przyjętego przez sejmik audytu krajobrazowego województwa – to inicjatywa marszałka Piotra Całbeckiego.

 

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (weszła w życie 24 września), związana z koniecznością integracji planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym, oznacza m.in., że od 1 stycznia 2026 gminy będą musiały posiadać strategie rozwoju uwzględniające polityki przestrzenne. To w tych dokumentach określane będą struktura funkcjonalno-przestrzenna poszczególnych gmin oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityk przestrzennych. W systemie planowania pojawi się nowy dokument o randze aktu prawa miejscowego – plan ogólny gminy, określający strefy planistyczne.

 

Te zmiany oznaczają prawdziwą rewolucję w dziedzinie planowania przestrzennego Najpóźniej 31 grudnia 2025 utracą ważność obowiązujące obecnie gminne studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Znacznie wzrośnie też ranga społecznej partycypacji przy tworzeniu dokumentów planistycznych. Od 1 stycznia 2026 funkcjonować ma krajowy Rejestr Urbanistyczny będący referencyjnym źródłem informacji i danych, w tym danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Innym ważnym nowym dokumentem planistycznym jest przyjęty we wrześniu przez sejmik województwa regionalny audyt krajobrazowy, identyfikujący chronione krajobrazy priorytetowe i zagrożenia dla ochrony krajobrazu, zawierający wnioski i rekomendacje w tej dziedzinie. Te ostatnie będą musiały być uwzględnianie w gminnych aktach planowania przestrzennego.

 

Audyt krajobrazowy dla województwa – prezentacja Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego

 

Ponieważ zainteresowanie szkoleniem jest bardzo duże, planujemy kolejne.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 października 2023 r.