Aktualności

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski
Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

Mapy potrzeb zdrowotnych czarno na białym

Przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia mapy potrzeb zdrowotnych dla naszego województwa były tematem seminarium (19 stycznia) z udziałem przedstawicieli wszystkich szpitali naszego regionu oraz przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, a także samorządowców i reprezentantów administracji rządowej. Dokumenty te mają być instrumentem planowania i zarządzania w publicznym lecznictwie – tak w zakresie inwestycji, jak i kontraktowania świadczeń. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Mapy potrzeb zdrowotnych, do opracowywania których przystąpił jeszcze poprzedni rząd, to ustandaryzowane analizy sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz zasobów i możliwości publicznej służby zdrowia (kadr, obiektów, wyposażenia), a także prognozy w tym zakresie. Zawierają także wnioski, konkluzje i rekomendacje na temat tego, co i jak należy zrobić, by poprawić i utrzymać właściwy poziom dostępności i standard świadczeń zdrowotnych, teraz i w przyszłości, i jednocześnie racjonalizować wydawanie pieniędzy tam, gdzie jest to konieczne. Dla Polski jako całości, a także dla każdego z szesnastu województw specjaliści z ministerstwa, z udziałem wojewódzkich konsultantów poszczególnych dziedzin medycyny z całego kraju, opracowali po trzydzieści trzy takie mapy – dla każdej z trzydziestu analizowanych grup chorób oraz osobno mapy onkologiczne i kardiologiczne, a także mapy potrzeb w zakresie lecznictwa szpitalnego. Wiadomo już, że będą powstawały kolejne.

 

– Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będziemy je musieli brać pod uwagę, rozważając np. uruchamianie środków na inwestycje z naszego RPO. Takie mapy musiały wreszcie powstać – bez nich służba zdrowia stawałaby się nieuchronnie budżetową studnią bez dna, a dostępność do świadczeń nadal pozostawałaby niezadawalająca. Nie stać nas na marnotrawienie środków w tej dziedzinie, na chybione inwestycje i zakupy. Warto zauważyć, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego stale prowadzi własne analizy racjonalności i potrzeb w odniesieniu do własnych jednostek – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Seminarium, podczas którego prelegentem była dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w MZ Barbara Więckowska, miało wyjaśnić jak czytać i interpretować oraz jak wykorzystywać dane, wnioski i rekomendacje z map. Na spotkanie zostali zaproszeni m. in. prezydenci miast na prawach powiatu i starostowie powiatowi, członkowie Komisji Zdrowia sejmiku województwa, dyrektorzy szpitali wojewódzkich, uniwersyteckich i powiatowych.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 stycznia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2017 r.

 

Seminarium „Mapy potrzeb zdrowotnych województwa kujawsko-pomorskiego”, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plSeminarium „Mapy potrzeb zdrowotnych województwa kujawsko-pomorskiego”, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plSeminarium „Mapy potrzeb zdrowotnych województwa kujawsko-pomorskiego”, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plSeminarium „Mapy potrzeb zdrowotnych województwa kujawsko-pomorskiego”, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plSeminarium „Mapy potrzeb zdrowotnych województwa kujawsko-pomorskiego”, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plSeminarium „Mapy potrzeb zdrowotnych województwa kujawsko-pomorskiego”, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl