Aktualności

Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego nt. wsparcia z Funduszu Solidarności, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego nt. wsparcia z Funduszu Solidarności, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Mamy środki z Funduszu Solidarności. To wielki sukces!

To już pewne – nasze województwo otrzyma wsparcie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na pokrycie wydatków związanych z likwidacją skutków nawałnic, które przeszły przez nasz region w sierpniu ubiegłego roku. Samorząd województwa konsekwentnie zabiegał o te środki, uczestnicząc w szacowaniu strat i skutecznie przekonując europejskie gremia, że taka pomoc jest niezbędna.

 

Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu Polsce 12,2 mln euro, które będzie można wykorzystać na pokrycie części wydatków związanych z odnowieniem zniszczonej infrastruktury, porządkowaniem zniszczonych lasów oraz usuwaniem powalonych drzew z dróg i torów kolejowych w trzech regionach – Kujawsko-Pomorskiem, Pomorskiem i w Wielkopolsce. Pieniądze te mogą posłużyć do sfinansowania nakładów na przywrócenie funkcjonowania sieci energetycznych, wodociągów i kanalizacji; akcję ratunkową i związane z nią zakwaterowanie służb ratowniczych; oczyszczenie i uporządkowanie obszarów objętych katastrofą oraz odtworzenie stref przyrodniczych by zapobiec erozji gleby; uzupełnienie infrastruktury prewencyjnej; zabezpieczenie obiektów będących elementem dziedzictwa kulturowego.

 

– To naprawdę dobra wiadomość, duży sukces i duża pomoc. W naszych gminach wciąż jeszcze trwa usuwanie skutków tego kataklizmu. Można mieć nadzieję, że te środki jak najszybciej do nich trafią – podkreśla marszałek Piotr Całbecki, który spotkał się 1 czerwca z dziennikarzami, by przekazać im informację o decyzji KE. – Myślę, że warto przypomnieć, że gdybyśmy, wspólnie z innymi samorządami, nie nalegali na złożenie wniosku w tej sprawie przez rząd, prawdopodobnie tak by się nie stało. Dziś może nie warto do tego wracać. Chcę natomiast serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom z dotkniętych skutkami nawałnic powiatów, którzy przygotowywali z nami szacunki strat. Ile pieniędzy ostatecznie trafi do naszego województwa, nie wiemy. Mam nadzieję, że wspólnie z samorządami lokalnymi będziemy mieli wpływ na rozdysponowanie tych środków.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od początku zaangażował się zarówno w początkowe działania ratunkowe i wsparcie dla mieszkańców terenów ponawałnicowych, jak i na rzecz pozyskania środków z europejskiego Funduszu Solidarności (FSUE). Marszałek Piotr Całbecki reprezentował wszystkie dotknięte kataklizmem polskie regiony, zmagające się z następstwami nawałnic, na ubiegłorocznym posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów Unii Europejskiej, gdzie przedstawił dramatyczną sytuację, z którą przyszło nam się zmierzyć. Udało nam się zaprosić europejskich polityków na rekonesans po zniszczonych obszarach. Wsparliśmy też rząd, przygotowując szacunki strat i przekonując Radę Ministrów o konieczności złożenia wniosku do FSUE.

 

Dramatyczne w skutkach nawałnice przeszły przez północną i centralną Polskę, w tym północne i północno-zachodnie tereny naszego województwa, w nocy z 11 na 12 sierpnia. W Kujawsko-Pomorskiem kataklizm spowodował uszkodzenie ponad 6 tysięcy budynków, zerwał linie energetyczne, zniszczył drogi i plony, powalił lasy. Samorząd województwa uruchomił pomoc dla społeczności na terenach dotkniętych skutkami nawałnic już w pierwszych dniach. Na początku akcji ratunkowej przekazaliśmy interweniującym w tych rejonach formacjom Ochotniczej Straży Pożarnej sprzęt do usuwania połamanych i powalonych drzew oraz pół tysiąca specjalistycznych plandek do tymczasowego pokrywania zniszczonych dachów. Wkrótce potem rozpoczęliśmy dystrybucję paczek z pomocą doraźną i wyprawek szkolnych dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji. Rodzinom, które straciły dach nad głową, zapewniliśmy tymczasowe schronienie w postaci kompletnie wyposażonych czterdziestometrowych domów mobilnych. Zainstalowaliśmy ich trzynaście, kolejne siedem zakupiły samorządy lokalne. Dwóm najbardziej poszkodowanym rodzinom, wskazanym przez lokalną wspólnotę parafialną w Sośnie w powiecie sępoleńskim, pomogliśmy odbudować zniszczone przez żywioł domy.   

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

1 czerwca 2018 r.

 

Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego nt. wsparcia z Funduszu Solidarności, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego nt. wsparcia z Funduszu Solidarności, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego nt. wsparcia z Funduszu Solidarności, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego nt. wsparcia z Funduszu Solidarności, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP