Aktualności

Świetlica wiejska w Dąbrowie Biskupiej, fot. Tymon Markowski
Świetlica wiejska w Dąbrowie Biskupiej, fot. Tymon Markowski

Lokalne społeczności w działaniu

Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządów oraz przedsiębiorców, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”, rozpoczynają realizację zadań zapisanych w lokalnych strategiach rozwoju. Spotkania informacyjne dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie oraz dyżury gminnych koordynatorów organizują LGD „Podgrodzie Toruńskie” i LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

 

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, których realizacja właśnie się rozpoczyna. W planach jest wiele ważnych społecznie działań, w których świetnie sprawdzą się między innymi organizacje pozarządowe – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Mechanizm wspierania inicjatyw lokalnych poprzez działalność lokalnych grup działania sprawdził się już w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (na lata 2007-2013). Wówczas środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymało 20 lokalnych grup działania, których aktywność skupiała się na obszarach wiejskich. Działało też 5 lokalnych grup rybackich, które korzystały ze środków w ramach Programu Operacyjnego „Ryby”.

 

W unijnym rozdaniu na lata 2014-2020 wsparcie na działalność LGD  kierujemy w ramach mechanizmu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). To jedno z narzędzi realizacji polityki terytorialnej województwa. Jesteśmy jedynym samorządem w kraju, który zastosował RLKS w tak dużej skali. Obejmie on nie tylko tereny wiejskie, ale również mieszkańców wszystkich miast, a działania LGD będą realizowane na obszarze prawie całego województwa. Do dyspozycji LGD są – tak jak wcześniej ­– środki z PROW (ponad 42 miliony euro), a także wielomilionowe wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (76 milionów euro) oraz PO Ryby (3 miliony euro). W puli jest w sumie około pół miliarda złotych.

 

W Kujawsko-Pomorskiem powstały dwa rodzaje LGD, które będą korzystać z różnych unijnych programów:

 

  • LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców (zgodnie z przepisami mogą być realizowane na miejskich obszarach, które zamieszkuje do 150 tysięcy mieszkańców) – do ich dyspozycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie trafi na realizację tzw. projektów miękkich.

 

Lista LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców z informacją o planowanych działaniach

 

  • LGD obejmujące obszary wiejskie i rybackie oraz miasta do 20 tysięcy mieszkańców – zakres realizowanych zadań będzie większy od LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Do ich dyspozycji będą środki w ramach PROW, RPO oraz PO Ryby, a wsparcie można przeznaczyć między innymi na projekty inwestycyjne.

 

Lista LGD na terenach wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców z informacją o planowanych działaniach

 

 

Wszystkie lokalne grupy działania przygotowały już lokalne strategie, które są podstawą do realizacji zapisanych w nich działań (więcej). Właśnie rozpoczyna się ich wdrażanie. Organizowane przez LGD nabory wniosków o dofinansowanie ruszą jeszcze w tym roku.

 

Najbliższe wydarzenia organizowane przez Lokalne Grupy Działania:

  • LGD „Podgrodzie Toruńskie” organizuje szkolenia dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub rozwój swojego przedsiębiorstwa dla mieszkańców gmin Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka – szczegóły,
  • LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” organizuje dyżury koordynatorów gminnych – szczegóły,
  • LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza na pieszy rajd „Fortyfikacje Twierdzy Chełmno”, który odbędzie się w sobotę (24 września). Start o godzinie 9 przy szkole w Małem Czystem – szczegóły,
  • LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza na imprezę Festiwal Trzech Kultur – Kociewie – Kaszuby – Kujawy po sąsiedzku, który odbędzie się w niedzielę (25 września) w Wiosce Chebowej w Janiej Górze – szczegóły.

 

 

Czytaj też: Zmieniamy kujawsko-pomorską wieś

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 września 2016