Aktualności

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Lokalne Grupy Działania proponują

Zapraszamy do skorzystania z aktualnych propozycji Lokalnych Grup Działania. Partnerstwa na bieżąco ogłaszają nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze środków unijnych na lokalne inicjatywy. Można będzie uzyskać od 50 tysięcy złotych na  rewitalizację ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej i ponad 60 tysięcy złotych na założenie własnego biznesu. 27 września beneficjenci Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania Dwie Rzeki podpisali umowy na realizację projektów grantowych.

 

Dofinansowanie z puli z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pozwoliło na przyznanie dziewięciu grantów na kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Więcej informacji o projektach na stronie Stowarzyszenia. Jako pierwsi w województwie umowy na powierzenie grantu podpisali 18 września beneficjenci LGD ,,Gminy Powiatu Świeckiego”. Było to 5 umów  o powierzenie grantu na działania aktywizujące dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem na łączną kwotę grantów prawie 400 tysięcy złotych, więcej tutaj.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28.

 

Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców Lokalne Grupy Działania realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Do ich dyspozycji trafiło około poł miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego.

 

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, stworzyliśmy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, w ramach których zostanie zrealizowanych wiele ważnych społecznie działań – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki. 

Najbliższe konkursy ogłaszane przez LGD dotyczą:

  • rewitalizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – konkury o wsparcie na ten cel ogłosiły:

 Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”-wnioski można będzie składać do 8 października. Beneficjenci mogą liczyć na refundację poniesionych kosztów, minimalna kwota wsparcia to 50 tysięcy złotych, limit środków w ramach naboru wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie LGD.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska – wnioski w konkursie będą przyjmowane do 12 października, limit środków w ramach naboru to blisko 80 tysięcy złotych, wsparcie dla pojedynczego wnioskodawcy może wynieść od 50 do 100 tysięcy złotych. W tym konkursie wspierane będą oddolne inicjatywy społeczno – kulturalne, więcej informacji na stronie LGD.

  • podejmowania działalności gospodarczej – środki na założenie własnej firmy rozdysponuje w konkursie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. W puli konkursu jest ponad 541 tysięcy złotych, zaś przyszli przedsiębiorcy będą mogli otrzymać na start ponad 67 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane od 28 września do 12 października. Więcej informacji dostępne na stronie LGD.

 

 

  • inna aktywność:

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza na:

  • wystawę „Chełmżyńskie drogi do niepodległości 1918-1920″, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Tumska 14 w ramach zadania pt. „Święto Niepodległości 2018 w Chełmży” ,
  • warszaty wokalne. „Pieśni naszej Ziemi” , skierowane do wszystkich mieszkańców uzdolnionych muzycznie, bez względu na wiek. Warsztaty prowadzi dr hab. Kinga Litowska – założycielka chóru „Astrolabium”, dyrygentka i pedagog z wieloletnim doświadczeniem, członek jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Więcej informacji na stronie LGD.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 września 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018 r.