Aktualności

fot. Mikołaj Kuras
fot. Mikołaj Kuras

Oferta LGD

Zachęcamy do skorzystania z propozycji Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, które dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują środkami europejskimi na  lokalne działania aktywizujące mieszkańców. Kujawsko-Pomorskie LGD organizując spotkania informacyjne, imprezy i konkursy. Część z nich ogłosiło już nabory wniosków o wsparcie.

 

Lokalne grupy działania (LGD) tworzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządy.

Do dyspozycji 28 Lokalnych Grup Działania dzięki RLKS trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki. W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują w najbliższym czasie: 

  • Szkolenia i spotkania informacyjne:

 

Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie zaprasza na cykl spotkań konsultacyjnych, poświęconych Lokalnej Strategii Działania, zasadom przyznawania dofinansowania w jej ramach z puli PO Rybactwo i Morze, i planowanym terminom naboru wniosków. Kolejne spotkania (początek zawsze o godz. 10) odbędą się:

18 lipca – Górzno, Sala Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Rynek 1,
19 lipca – Bartniczka, sala Urzędu Gminy,
20 lipca – Zbiczno, sala Urzędu Gminy,
21 lipca – Osiek, sala Urzędu Gminy,
24 lipca – Brzozie, sala Urzędu Gminy,
25 lipca – Bobrowo, sala Urzędu Gminy,
26 lipca – Jabłonowo Pomorskie, Centrum Kultury i Sportu, ul. Rynek 9,
27 lipca – Brodnica, sala Urzędu Gminy.

Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zaprasza 27 lipca do Grudziądza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, podczas którego zostaną przedstawione informacje na temat kolejnych naborów wniosków o wsparcie. Szczegóły na temat spotkania na stronie LGD.

  • Nabory wniosków (szczegóły na stronach internetowych LGD):

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ przyjmuje wnioski o wsparcie projektów podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, również z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Wnioski będą przyjmowane do 27 lipca, limit środków w ramach naboru to 50 tysięcy złotych. Pytania należy kierować na adres email: dobrzyniacy@wp.pl, lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797.

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” planuje od 1 do 18 sierpnia dwa nabory wniosków: na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (pula środków to 300 tysięcy złotych) oraz rozwój już istniejących firm, w tym podnoszenie kompetencji prowadzących je osób (w puli konkursu jest ponad 1,2 miliona złotych).  Szczegółowe informacje o naborach zostaną umieszczone na stronie www.podgrodzietorunskie.pl

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza do składania wniosków trzech konkursach: dla osób chcących założyć działalność gospodarczą ( limit środków w ramach konkursu to 1,2 miliona złotych, jednorazowe wsparcie to 60 tysięcy złotych), osób myślących o rozwoju własnej firmy (w puli konkursu jest milion złotych, pojedynczy wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w wysokości od 50 do 300 tysięcy złotych) oraz na dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb rekreacyjnych i turystycznych (do podziału w ramach konkursu jest 930 tysięcy złotych, wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości od 50 do 300 tysięcy złotych). Nabory wniosków we wszystkich trzech konkursach trwają do 31 lipca, więcej informacji pod adresem biuro@lgdwabrzezno.pl lub telefonicznie: 56 687 75 35.

  • Konkursy i imprezy plenerowe:

 

Lokalna Grupa Działania  Dorzecze Zgłowiączki  zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek, do udziału w konkursie plastycznym ,, Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców”.  Prace można składać od 1sierpnia do 30 września więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli  zaprasza 26 sierpnia do Gniewkowa na ,,Jarmark Gniewkowski na ludową nutę!”. Będzie można kupić m.in.  tradycyjne przysmaki, rękodzieło artystyczne (ceramikę, biżuterię, wyroby z drewna czy wikliny). Lokalni twórcy zainteresowani sprzedażą swoich wyrobów w trakcie imprezy mogą się zgłaszać do 16 sierpnia, ich udział w jarmarku jest bezpłatny. Więcej informacji tutaj.  

 

Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Nasza Mała Ojczyzna”. Zgłoszenia można nadsyłać do końca października, regulamin konkursu dostępny na stronie LGD.

Zobacz również:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 lipca 2017 r.