Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

LGD proponują

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty  Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, które dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców. W najbliższym czasie oferują one między innymi warsztaty i szkolenia zawodowe oraz kolejne nabory wniosków o wsparcie.

 

Lokalne grupy działania (LGD) tworzą mieszkańcy, organizacje pozarządowe i samorządy.

 

– Do ich dyspozycji dzięki RLKS trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują w najbliższym czasie:

 

  • Szkolenia, spotkania informacyjne i poradnictwo

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza na spotkania informacyjne na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju swojego obszaru na lata 2014-2020. Skierowane są one do wszystkich osób zainteresowanych realizacją zadań w ramach LSR, w szczególności z grup defaworyzowanych. Najbliższe spotkania odbędą się:

– Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu 28.08.2017 10:00-12:00, sala nr 4, ul. Szosa Rypińska 26,

– Gmina Radomin 28.08.2017 12:30-14:30, Gminny Ośrodek Kultury,

– Gmina Ciechocin 29.08.2017 12:00-14:00, Urząd Gminy, Ciechocin 172,

– Gmina Golub-Dobrzyń 30.08.2017 8:00-10:00, sala nr 1, Urząd Gminy, Plac 1000-lecia 25.

 

Lokalna Grupa Działania Brodnica wraz z Nieformalną Grupą „Potrafisz Polko” zaprasza 29 sierpnia do Brodnicy na bezpłatne warsztaty dla mam. „Jestem Kobietą potem Mamą”. 
W czasie warsztatów odbędą się spotkania z fizjoterapeutą, prawnikiem, doradcą finansowym. Więcej informacji na stronie LGD.

 

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza młode osoby w wieku 15-29 lat z terenu powiatu żnińskiego do udziału w do udziału w szkoleniach i stażach zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność”. Przedsięwzięcie jest skierowane do osób bezrobotnych i nie uczących się, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, odbyć płatny, trzymiesięczny staż i uzyskać wsparcie w późniejszym poszukiwaniu pracy. Więcej informacji na stronie www.lgd-paluki.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza 27 sierpnia do Izbicy Kujawskiej w godzinach 15.00 – 19.00gdzie w  Mobilnym Punkcie Informacyjnym pracownicy LGD będą udzielać informacji o lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborach i zasadach udzielania pomocy. Podczas imprezy LGD zapewnia działania animacyjne, konkursy z gadżetami LGD oraz grochówkę. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno zaprasza do udziału w szkoleniach zawodowych pod hasłem ,,Młodzi-wykształceni”. Oferta skierowana jest do osób w wieku 18-29 lat, nie uczących się i pozostających bez pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego, wziąć udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i D, kursy spawania). Po ich zakończeniu będzie można odbyć trzymiesięczny staż zawodowy i skorzystać z pośrednictwa pracy w nowo zdobytym zawodzie. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zaprasza do udziału w projekcie  „Krajeńskie integracje”. Jego celem jest wsparcie i aktywizacja społeczna osób w wieku powyżej 60 lat z terenu powiatu sępoleńskiego i ich integracja z przedstawicielami młodszego pokolenia. Projekt rozpocznie się 8 września, udział w nim jest bezpłatny. Każdy uczestnik weźmie udział w trzech warsztatach: wikliniarskich, hafciarskich i kulinarnych. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie LGD.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza na szkolenie dotyczące, zasad przyznawania pomocy na realizację projektów objętych grantami oraz wypełniania wniosków o powierzenie grantów ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 w ramach przedsięwzięcia „Aktywni dla siebie i regionu”. Szkolenie odbędzie się 5 września o godz. 16.15 w biurze stowarzyszenia (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią). Więcej na stronie LGD.

 

  • Nabory wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” organizuje do 30 sierpnia prowadzi nabór wniosków o wsparcie na rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób prowadzących własną działalność. W puli konkursu jest ponad 1 milion 400 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może otrzymać wsparcie w wysokości od 100 do 300 tysięcy złotych. Więcej informacji tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” do 31 sierpnia prowadzi nabory wniosków o wsparcie na rozwój i podejmowanie działalności gospodarczej, w tym na podnoszenie kwalifikacji osób, które już prowadzą własne firmy lub dopiero myślą o ich założeniu.  Pula konkursu przeznaczonego dla osób chcących rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą to 800 tysięcy złotych. Na wsparcie w ramach drugiego naboru-dla osób podejmujących działalność gospodarczą, jest 500 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca otrzyma wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych.

 

  • Inna aktywność

 

LGD Bory Tucholskie oraz LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” organizują od 19 do 21 września w Tleniu VI Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – „Wyróżnij się!”. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się w jaki sposób przygotować ofertę dla konkretnej grupy odbiorców, uwzględniając przy tym specyfikę danego regionu. Forum skierowane jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, animatorów życia kulturowego wsi, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Więcej informacji na stronach: www.lgdswiecie.pl  lub  www.lgd.borytucholskie.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno  zaprasza najmłodszych do świetlicy Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie. W ramach projektu pn. „Nasza świetlica, nasza szansa” dzieci i młodzież będą mogły skorzystać tam z zajęć logopedycznych, muzyczno-tanecznych, sportowych, komputerowo-filmowych i wielu innych. Więcej informacji na stronie www.lgdchelmno.pl

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 sierpnia 2017 r.