Aktualności

Fot.Filip Kowalkowski dla UMWK-P
Fot.Filip Kowalkowski dla UMWK-P

LGD proponują – wsparcie dla lokalnych firm, warsztaty, szkolenia

Zapraszamy do skorzystania z oferty Lokalnych Grup Działania: składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych, konsultacji i szkoleń.  LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS).

 

– Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

 W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

W najbliższym czasie z ich wykorzystaniem organizują:

  • nabory wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli do 5 marca przyjmuje wnioski o wsparcie w dwóch konkursach:

– na budowę bądź przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku – pojedynczy wnioskodawca może liczyć na refundację kosztów wykonanych prac w wysokości od 50 do 300 tysięcy złotych. Limit środków w ramach tego naboru wynosi ponad 964 tysiące złotych,

– na tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – minimalna kwota wsparcia dla wnioskodawcy to 50 tysięcy złotych, maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych. W ramach tego konkursu rozdysponowane zostanie pół miliona złotych. 

Więcej informacji na stronie LGD.

 

  • szkolenia, spotkania informacyjne, poradnictwo

 Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza na dwudniowe warsztaty „Od pomysłu do projektu” na temat reguł i zasad budowania projektów oraz tworzenia biznesplanu. Warsztaty adresowane są do osób planujących założyć firmę lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Chętni mogą zgłaszać do 13 lutego, warsztaty odbędą się w biurze LGD w Nakle nad Notecią w dwóch terminach:15 lutego i
1 marca. Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu włocławskiego na spotkania informacyjne. Będą one poświęcone dwóm projektom grantowym  pn. ,,Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych do roku 2023” oraz ,,Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku”. Spotkania odbędą się 13 i 14 lutego, więcej na ten temat tutaj.

 

  • inna aktywność

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do udziału
w warsztatach decoupage. Warsztaty odbędą 26 i 27 lutego w Boniewie (powiat włocławski). Skierowane są do mieszkańców z obszaru LGD, w szczególności do osób zagrożonych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 lutego 2018 r.