Aktualności

Wręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Wręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

LGD na rzecz lokalnej społeczności

Działalność koła gospodyń miejskich, kurs językowy dla dorosłych i brodnicka gra miejska – blisko 215 tysięcy złotych trafiło na realizację projektów pilotażowych adresowanych do mieszkańców Brodnicy. Uroczystość wręczenia umów, z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, odbyła się w miniony piątek (4 listopada) w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) Miasta Brodnicy. Realizacja zadań posłuży brodnickiemu stowarzyszeniu opracowaniu strategii rozwoju na przyszłą perspektywę finansową.

 

– Powierzając lokalnym partnerstwom środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy sieć budżetów obywatelskich w skali wojewódzkiej. LGD-y z naszego regionu z powodzeniem realizują powierzone im zadania. Z satysfakcją przekazujemy im kolejne środki, dzięki którym mogą skutecznie reagować na potrzeby i problemy lokalnych społeczności – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Podczas spotkania umowy odebrali przedstawiciele:

  • Fundacji Brama Epok na realizację projektu „Gildia brodnickich odkrywców” – 40 700 zł
  • Podkarpackiej Fundacji Społecznej na zadanie „Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier” – 41 952 zł
  • EF5 Sp. z o.o. na projekt „Pajęcza sieć historii – Brodnicka Gra Miejska” – 41 217,60 zł
  • Brodnickiego Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych na realizację zadania „Wzmacnianie pewności siebie u dzieci młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą” – 42 640 zł
  • Stowarzyszenia Sympatyków Języków Obcych na projekt „English for Adults – Angielski dla dorosłych” – 17 904 zł
  • Brodnickiego Stowarzyszenia Kultury na działalność „Koła gospodyń miejskich” – 30 261,40 zł.

 

Środki pochodzą z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą miejskie lokalne grupy działania (Brodnicy, Torunia, Inowrocławia, Chełmna, Bydgoszczy i Włocławka) otrzymały do rozdysponowania na nowatorskie projekty, np. adresowane do niekorzystającej wcześniej ze wsparcia grupy docelowej lub zadania ukierunkowane na rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był uwzględniony w lokalnej strategii.

 

Lokalne grupy działania to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Mapa LGD

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 listopada 2022 r.

 

Wręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie umów w siedzibie LGD Miasta Brodnicy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP