Aktualności

Fot. Filip Kowalkowski
Fot. Filip Kowalkowski

LGD aktywnie wspierają i szkolą

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami i składania wniosków. Wsparcie można otrzymać między innymi na rewitalizację miejscowości wiejskich, przebudowę dróg gminnych i powiatowych czy założenie własnej firmy. Interesującą propozycją jest tez program stypendialny LGD Ziemia Wąbrzeska dla absolwentów szkół średnich.

 

LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który w tak dużej skali zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach.

 

 – Środki unijne przekazane do dyspozycji LGD to nasz regionalny budżet obywatelski. Warto skorzystać z tego wsparcia, zaspokaja istotne potrzeby lokalnych społeczności. Pieniądze te pozwolą wyremontować  publiczną infrastrukturę, wesprą małą przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców– przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

W najbliższym czasie nabory wniosków z wykorzystaniem tych środków organizują:

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku:

– do 5 czerwca: na przedsięwzięcia wspierające tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości –zarówno w zakresie tworzenia ich siedziby, jak i wsparcie usług świadczonych przez inkubator. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 1 milion 436 tysięcy złotych. Więcej o tych konkursach tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego:

do 25 maja przyjmuje wnioski o przyznanie premii dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Kwota wsparcia dla pojedynczego wnioskodawcy wynosi 50 tysięcy złotych, w puli konkursu jest pół miliona złotych,

– od 22 maja do 8 czerwca – na rozwój działalności gospodarczej, w puli konkursu jest 1 milion 100 tysięcy złotych, kwota wsparcia dla wnioskodawcy może wynieść od 101 do 33 tysięcy złotych,

– od 22 maja do 8 czerwca  – modernizację infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego – dofinansowanie może wynieść od 50 do 130 tysięcy złotych, limit środków w ramach naboru to 510 tysięcy złotych.
Więcej informacji na stronie LGD.  

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” od 21 do 28 maja przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, szczególnie tych o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.  Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji lub rozliczenia w przypadku systemu zaliczkowego. Do rozdysponowania w konkursie jest ponad 1 milion złotych. Więcej tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” czeka na wnioski w dwóch konkursach:

do 1 czerwca – na wsparcie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych. Z dofinansowania mogą skorzystać jednostki sektora finansów publicznych i samorządowe jednostki organizacyjne. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do wysokości ponad 63% kosztów kwalifikowanych. Limit środków w ramach naboru wynosi ponad 370,5 tysiąca złotych,

 do 5 czerwca – na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Wnioskodawca może liczyć na refundację poniesionych kosztów, limit środków w ramach naboru to blisko 113 tysięcy złotych,

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – do 22 maja czeka na wnioski na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych. Wsparciem objęte zostaną prace na drogach  umożliwiających połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. Wnioskodawcy mogą liczyć na refundację poniesionych kosztów inwestycji w kwocie od 50 do 300 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Poza naborami wniosków kujawsko-pomorskie LGD aktywnie prowadza też inną działalność:

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska uruchomiła kolejną edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni absolwenci szkół średnich, mogą ubiegać się za pośrednictwem o LGD o roczne stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym”. Termin nadsyłania prac upływa 30 maja, szczegóły oraz regulamin dostępne na stronie LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza 6 i 9 czerwca na szkolenia z zakresu tworzenia biznesplanu dla wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ zaprasza do skorzystania z porad w ramach mobilnego punktu informacyjnego. Terminy spotkań dostępne na stronie LGD.  

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza do udziału cyklu imprez promocyjnych „Patrol Historyczny-Pogranicze Chrześcijaństwa”. Kalendarz wydarzeń na stronie stowarzyszenia.

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 16 maja na konferencję „Kobieta bez BARIER”. Wydarzenie poświęcone będzie zdrowiu pań i możliwościom rozwijania przez nie zainteresowań. Więcej tutaj.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 maja 2018 r.
Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2018  r.