Aktualności

Nagrodę Marszałka Województwa dla Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta odebrali prezes Zdzisław Paczkowski oraz wiceprezes Hanna Szymańska, fot. Andrzej Goiński
Nagrodę Marszałka Województwa dla Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta odebrali prezes Zdzisław Paczkowski oraz wiceprezes Hanna Szymańska, fot. Andrzej Goiński

Laureaci Nagród Marszałka: Działalność społeczna

Od lat niesie pomoc bezdomnym i potrzebującym. Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest tegorocznym laureatem Nagrody Marszałka w kategorii „Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka”. Wśród wyróżnionych za aktywność w tej dziedzinie jest siedem osób i organizacji z regionu.

Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego to nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Tegorocznych laureatów i wyróżnionych w 13 kategoriach poznaliśmy 19 czerwca podczas uroczystej gali na scenie letniej przy CKK Jordanki w Toruniu. Więcej.

Tegorocznym laureatem w kategorii „Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka” jest działające od 1993 roku Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Organizacja niesie pomoc bezdomnym mężczyznom i osobom zagrożonym wykluczeniem. Prowadzi działalność resocjalizacyjną, udziela pomocy medycznej, socjalnej i prawnej, pomaga w reintegracji zawodowej i społecznej i wspiera podopiecznych w walce z uzależnieniem.

Towarzystwo udziela schronienia w ramach prowadzonych przez siebie: jednego z największych w regionie schroniska, ogrzewalni, noclegowni oraz infirmerii, świadczącej usługi opiekuńcze dla chorych, bezdomnych mężczyzn, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w schronisku. Prowadzi również łaźnię oraz mieszkanie chronione, w którym pensjonariusze przygotowują się do samodzielnego życia.

Od 2004 roku, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, zajmuje się dystrybucją żywności dla około 2000 będących w trudnej sytuacji materialnej grudziądzan. Od 25 lat jest organizatorem Wieczerzy Wigilijnej dla 500 osób bezdomnych i ubogich.

W tegorocznej edycji Nagród Marszałka wyróżnienia w kategorii „Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka” otrzymali:

  • Danuta Grzyb, przewodnicząca Regionalnej Rady Koła Gospodyń Wiejskich. Jest społecznikiem, animatorką i organizatorką licznych imprez kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi w powiecie brodnickim i województwie kujawsko-pomorskim.
  • Anna Renz oraz Ewa Frąckowiak, toruńskie działaczki społeczne. Ich szczególnym osiągnięciem jest realizacja charytatywnej akcji „Za każdy uśmiech dziecka”, w ramach której odbywają się bożonarodzeniowe zbiórki zabawek, słodyczy i przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci z Torunia.
  • Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”, wyróżnione za całokształt działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Barcin i powiatu żnińskiego.
  • Rypińskie Stowarzyszenie „Inicjatywa”, które rozwija ideę wolontariatu oraz wspiera uzdolnioną artystycznie i sportowo młodzież i dzieci z powiatu rypińskiego.
  • Dorota Wilczura, dyrektor Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Maluch” we Włocławku, przewodnicząca Stowarzyszenia „Daj Szansę” we Włocławku, która została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz podopiecznych domów dziecka z Włocławka, Lubienia Kujawskiego i Brzezia.
  • Wojciech Grześkowiak, wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia „Kucharze bez Granic”, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Euro Toques Polska (Bydgoszcz). Współorganizator i juror festiwali kulinarnych, wyróżniony za działalność charytatywną na rzecz dzieci.

Film prezentujący laureatów Nagród Marszałka w kategoriach: „Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka” oraz „Budowa społeczeństwa obywatelskiego”.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

3 lipca 2018 r.