Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk
Fot. Łukasz Piecyk

Kujawsko-pomorskie LGD zapraszają

Wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i na oddolne inicjatywy społeczne, konferencje i wyjazdy studyjne, spotkania autorskie. Warto skorzystać licznych propozycji przygotowanych przez kujawsko-pomorskie LGD na najbliższy czas. Zapraszamy do skorzystania z oferty Lokalnych Grup Działania: składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych, konsultacji i szkoleń. 

 

LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS).

 

– Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

 W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

W najbliższym czasie z ich wykorzystaniem organizują:

  • nabory wniosków o wsparcie
  1. dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego przyjmuje wnioski w dwóch konkursach:

– do 6 kwietnia – w konkursie o wsparcie projektów na rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób prowadzących własne firmy. Limit środków w ramach naboru wynosi ponad 1 milion 600 tysięcy złotych. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 300 tysięcy złotych,

– od 11 do 25 kwietnia – w konkursie na pobudzenie zaangażowania mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych. Limit środków w ramach naboru wynosi 200 tysięcy złotych, wsparcie udzielane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów.

Więcej informacji tutaj.

  1. na inicjatywy lokalne

 Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie do 20 kwietnia przyjmuje wnioski o wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą lub podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców już prowadzących swoją firmę. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 660 tysięcy złotych. Kwota wsparcia dla pojedynczego wnioskodawcy to 60 tysięcy złotych. Więcej informacji tutaj.

  • szkolenia, spotkania informacyjne i poradnictwo

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków w konkursie ,,Dycht nowe interesy, czyli wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw” na konsultacje biznesplanów. Terminy spotkań to: 5,6, 17 i 18 kwietnia. Udział w konsultacjach możliwy jest po wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji na stronie LGD.

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego zaprasza 10 kwietnia do Mogilna na spotkanie informacyjne związane z naborem wniosków ,,Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców-działania o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym, kulturalnym, wychowawczym oraz rozrywkowym rozwijającym kompetencje społeczne mieszkańców, ze szczególnym grup defaworyzowanych”. Termin zgłoszeń upływa 9 kwietnia, więcej informacji tutaj.

Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do udziału w spotkaniach  informacyjnych dotyczących możliwości dofinansowania ze środków unijnych  na projekty przewidujące podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Możliwe formy wsparcia to pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy (w tym kursy prawa jazdy kat. C i D), wsparcia na studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie. Terminy spotkań:

  • 10 kwietnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10,
  • 13 kwietnia 2018 r. Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, ul. Śniadeckich 15.

Więcej informacji tutaj.

  • inna aktywność

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie  wraz z organizatorami zaprasza 6 kwietnia na III Regionalne Forum Turystyki w Bydgoszczy. W programie m.in. wykład pt. „Komercjalizacja produktu w turystyce”, giełda produktów turystycznych . Więcej informacji i program wydarzenia tutaj.

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  zaprasza 19 i 20 kwietnia do udziału w wyjeździe studyjnym  do Grudziądza. Poruszane będą zagadnienia związane z  działalnością świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, usług samopomocowych oraz organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Więcej na stronie LGD.

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy  wraz z organizatorem Grupą Nieformalną Planeta Kobiet zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Urbańską. Odbędzie się ono 11 kwietnia w Domu Harcerza w Brodnicy. Mottem spotkania jest cytat zaczerpnięty z książki autorki: „O odwadze na bycie sobą i tym, dlaczego tak trudno nam, kiedy spełniamy oczekiwania innych, zapominając o tym, co dla nas ważne”. Więcej informacji na stronie: www.lgd.brodnica.pl

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

3 kwietnia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2018 r.