Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów

We Włocławku odbyło się 3 czerwca pierwsze Kujawsko-Pomorskie Forum Seniorów. W zjeździe wzięło udział ponad pół tysiąca słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, a także członków rad senioralnych działających przy samorządach. Organizację wydarzenia wspierał Urząd Marszałkowski.

 

Organizatorami forum były Kujawska Szkoła Wyższa, Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW „Vladislawia”. W pierwszej części zjazdu odbyła się debata plenarna „Seniorzy w życiu publicznym. Stan obecny – wyzwania na przyszłość” w Centrum Kultury „Browar B.”

 

Po panelu dyskusyjnym, na placu przy Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego odbył się festyn „Kształtowanie zdrowego stylu życia w wieku senioralnym”, podczas którego uniwersytety trzeciego wieku z regionu zaprezentowali swój dorobek kulturalny, a także rękodzieło swoich słuchaczy. Pojawiły się także stoiska promujące zdrowie, edukację ekologiczną, sport i rekreację wśród seniorów. W Teatrze Impresaryjnym, Galerii Sztuki Współczesnej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczestników forum. Zaplanowano także zwiedzanie Włocławka oraz spotkanie integracyjne. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Piotr Całbecki.

 

Urząd Marszałkowski pomaga w realizacji szeregu  przedsięwzięć organizowanych z myślą o integracji pokoleń i potrzebach seniorów. W przygotowaniu są między innymi projekty dotyczące zwiększenia dostępności do usług społecznych dla osób starszych, finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Działania integracyjne, oświatowe i kulturotwórcze skierowane do seniorów zakładają też lokalne strategie rozwoju, które będą realizowane przez działające w całym regionie lokalne grupy działania (więcej). Pod skrzydłami samorządu województwa działa również Wojewódzka Rada Polityki Senioralnej (więcej). Czytaj też: Dla aktywności seniorów

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 czerwca 2016 r.