Aktualności

Obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj Kuras
Obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj Kuras

Jubileusz kół gospodyń wiejskich

Regionalne obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich odbyły się w sobotę (4 czerwca) w podtoruńskim Przysieku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.

 

– Aktywne, przedsiębiorcze, pełne wigoru, chęci i pomysłów. Takie są tysiące gospodyń z kujawsko-pomorskiej wsi, które realizują swoje pasje w kołach gospodyń wiejskich. Córki, matki i babcie, czasem też panowie, pielęgnują lokalną tradycję i kulturę, integrują mieszkańców, wspólnie pracują oraz śpiewają i grają w ludowych zespołach. To dzięki nim wyjątkowa tożsamość i bogata kultura kujawsko-pomorskiej wsi są wciąż żywe – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje około 600 kół gospodyń wiejskich. W każdej gminie działa od 3 do 16 takich organizacji. Koła zrzeszają średnio po 10-11 członkiń, ale są też takie, w których działa ponad 70 pań.

 

Samorząd województwa od lat współpracuje z tymi organizacjami. Członkinie KGW co roku przygotowują wystawę stołów wigilijnych, która towarzyszy organizowanej przez Urząd Marszałkowski wigilii samorządowej. Włączają się też aktywnie w obchody wojewódzkich dożynek. Są również głównymi inicjatorkami wytwarzania promujących nasz region produktów i potraw lokalnych.

 

W 150-lecie powstania pierwszego koła gospodyń wiejskich w Polsce Regionalna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Toruniu zorganizowała uroczystość jubileuszową, która odbyła się w sobotę (4 czerwca) w przysieckim oddziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Podczas gali specjalne podziękowania od samorządowych władz województwa odebrały Marianna Radzięda, przewodnicząca Rady Wojewódzkiej KGW w Bydgoszczy; Danuta Grzyb, przewodnicząca Regionalnej Rady KGW w Toruniu oraz Anna Patyk, przewodnicząca Regionalnej Rady KGW we Włocławku. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

 

Odbyły się także wykłady: „Trzy pokolenia kobiet wiejskich – spojrzenie w przyszłość”, który wygłosił prof. Wojciech Knieć oraz „Produkty i potrawy tradycyjne województwa kujawsko-pomorskiego a działalność KGW”, który wygłosiła Grażyna Szelągowska z Muzeum Etnograficznego. W południe rozpoczął się festyn ze wspólną biesiadą przy stołach regionalnych, wystawą rękodzieła oraz przeglądem dorobku kulturalnego kobiet wiejskich.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 czerwca 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2016 r.

 

Obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj KurasObchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich, fot. Mikołaj Kuras