Aktualności

Gala wręczenia nagród w konkursie Innowacyjny Samorząd 2023, fot. Serwis Samorządowy PAP
Gala wręczenia nagród w konkursie Innowacyjny Samorząd 2023, fot. Serwis Samorządowy PAP

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła doceniona za innowacyjność

W piątek (26 maja) w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie Innowacyjny Samorząd 2023. Kapituła drugi raz z rzędu przyznała główną nagrodę dla województwa kujawsko-pomorskiego. Tym razem najlepiej oceniono marszałkowską szkołę internetową dla uchodźców z Ukrainy.

 

– Nasza e-Szkoła był rozwijana w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom obywateli Ukrainy. Nagroda za innowacyjność jest dla nas wyróżnieniem, które motywuje do dalszego działania  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie i napływie do Polski obywateli tego państwa została uruchomiona ukraińska część Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej, pomagająca ukraińskim dzieciom, młodzieży, a także dorosłym kontynuować lub rozpocząć kształcenie w polskiej rzeczywistości oświatowej. Dzięki wykorzystaniu doświadczeń ze zdalnej edukacji prowadzonej w czasie pandemii, e-Szkoła wystartowała już 8 marca, czyli 13 dni po napaści Rosji na Ukrainę.

 

Prowadzono zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, fizyki, geografii, biologii, informatyki, nauczania początkowego, plastyki i regionalistyki. Wyemitowano 300 e-lekcji, co przełożyło się na 100 godzin nagrań. Lekcje prowadzone były m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski po wybuchu wojny. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiadała marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

 

Konkurs Innowacyjny Samorząd jest projektem Serwisu Samorządowego PAP, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne gminy, miasta, powiaty i województwa. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów, które są inspiracją dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Konkurs honorowym patronatem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Patronami przedsięwzięcia byli też: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, GovTech oraz korporacje samorządowe: Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie nagrodzone projekty i pozostałe informacje na stronie serwisu samorządowego PAP.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

 

31 maja 2023 r.

 

Gala wręczenia nagród w konkursie Innowacyjny Samorząd 2023, fot. Serwis Samorządowy PAPGala wręczenia nagród w konkursie Innowacyjny Samorząd 2023, fot. Serwis Samorządowy PAPGala wręczenia nagród w konkursie Innowacyjny Samorząd 2023, fot. Serwis Samorządowy PAP